Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Nahum

NAHUM

GİRİŞ

Nahum, İsraillilerin güçlü düşmanı Asur'un başkenti Ninova'nın düşüşünü önceden bildiren bir kitaptır. Ninova'nın İ.Ö. 612 yılında yıkılması, Tanrı'nın acımasız ve gururlu bir ulusu yargılaması olarak görülmektedir.

Ana Hatlar
1:1-15       Ninova'nın yargılanması
2:1-3:19    Ninova'nın düşüşü

 

1Ninova ile ilgili bildiri, Elkoşlu Nahum'un görümünü anlatan kitaptır.

RAB'bin Ninova'ya Öfkesi

  2 RAB kıskanç, öç alıcı bir Tanrı'dır.

Öç alır ve gazapla doludur.

Karşıtlarından öç alır,

Düşmanlarına karşı öfkesi süreklidir.

  3 RAB tez öfkelenmez

Ve çok güçlüdür.

Suçlunun suçunu asla yanına koymaz.

Geçtiği yerde kasırgalar, fırtınalar kopar.

O'nun ayaklarının tozudur bulutlar.

  4 Bir buyrukla kurutur denizi,

Kurutur bütün ırmakları.

Solar Başan'ın, Karmel Dağı'nın yeşillikleri

Ve Lübnan'ın çiçekleri.

  5 Dağlar RAB'bin önünde titrer,

Erir tepeler.

Yer sarsılır önünde.

Dünya ve üzerinde yaşayanların tümü titrer.

  6 O'nun gazabına kim karşı durabilir,

Kim dayanabilir kızgın öfkesine?

Ateş gibi dökülür öfkesi,

Kayaları paramparça eder.

  7 RAB iyidir,

Sığınaktır sıkıntı anında.

Korur kendisine sığınanları.

  8 Ama Ninova'yı azgın sellerle yok edecek,

Düşmanlarını karanlığa sürecek.

  9 RAB'be karşı neler tasarlarsanız,

Hepsini yok edecek.

İkinci kez kimse karşı koyamayacak.

  10 Birbirine dolaşmış dikenler gibi,

Kuru anız gibi,

Yanıp biteceksiniz, ey ayyaşlar.

  11 Ey Ninova, RAB'be karşı kötülük tasarlayan,

Şer öğütleyen kişi senden çıktı.

  12 RAB diyor ki,

"Asurlular güçlü ve çok olsalar bile, yok olup gidecekler.

Ey halkım, seni sıkıntıya soktuysam da, bir daha sokmayacağım.

  13 Şimdi boyunduruğunu parçalayıp üzerindeki bağları koparacağım."

  14 RAB, "Artık soyunu sürdürecek torunların olmasın" diye buyurdu, ey Ninova.

"Tanrılarının tapınağındaki oyma ve dökme putları yok edeceğim" diyor.

"Mezarını hazırlayacağım.

Çünkü sen aşağılıksın."

  15 İşte, müjde getirenin ayakları dağları aşıp geliyor,

Size esenlik haberini getiriyor.

Ey Yahudalılar, bayramlarınızı kutlayın, adak sözünüzü yerine getirin.

O kötü ulusun istilasına uğramayacaksınız bir daha.

Çünkü o tümüyle yok edildi.

 


Başlangıç