Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

123.  Mezmur

Hac ilahisi

123 Gözlerimi sana kaldırıyorum, ey göklerde taht kuran!

2 Nasıl kulların gözleri efendilerinin, hizmetçinin gözleri hanımının eline bakarsa, bizim gözlerimiz de RAB Tanrımız'a öyle bakar, O bize acıyıncaya dek.

3 Acı bize, ya RAB, acı; Gördüğümüz hakaret yeter de artar.

4 Rahat yaşayanların alayları, küstahların hakareti canımıza yetti.


Başlangıç