Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

70. Mezmur

(40. Mez. 13-17)

Müzik şefi için - Anma sunusu için - Davut'un mezmuru

70

Ey Tanrı, kurtar beni!

Yardımıma koş, ya RAB!

    2 Utansın canımı almaya çalışanlar,

Yüzleri kızarsın!

Geri dönsün zararımı isteyenler,

Rezil olsunlar!

    3 Bana, "Oh! Oh!" çekenler

Geri çekilsin utançlarından!

    4 Sende neşe ve sevinç bulsun

Bütün sana yönelenler!

"Tanrı yücedir!" desin hep

Senin kurtarışını özleyenler!

    5 Bense, mazlum ve yoksulum,

Ey Tanrı, yardımıma koş!

Yardımcım ve kurtarıcım sensin,

Geç kalma, ya RAB!

 

 


Başlangıç