Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

89. Mezmur

Ezrahlı Eytan'ın maskili

89

RAB'bin sevgisini sonsuza dek ezgilerle öveceğim,

Sadakatini bütün kuşaklara bildireceğim.

    2 Sevgin sonsuza dek ayakta kalır diyeceğim,

Sadakatini gökler kadar kalıcı kıldın.

    3 Dedin ki, "Seçtiğim adamla antlaşma yaptım,

Kulum Davut'a şöyle ant içtim:

    4 'Soyunu sonsuza dek sürdüreceğim,

Tahtını kuşaklar boyunca sürekli kılacağım.'" Sela

    5 Ya RAB, gökler över harikalarını,

Kutsallar topluluğunda övülür sadakatin.

    6 Çünkü göklerde RAB'be kim eş koşulur?

Kim benzer RAB'be ilahi varlıklar arasında?

    7 Kutsallar topluluğunda Tanrı büyük korku uyandırır,

Çevresindekilerin hepsinden ulu ve müthiştir.

    8 Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı,

Senin gibi güçlü RAB var mı?

Sadakatin çevreni sarar.

    9 Sen kudurmuş denizler üzerinde egemenlik sürer,

Dalgalar kabardıkça onları dindirirsin.

    10 Sen Rahav'ı[i] leş ezer gibi ezdin,

Güçlü kolunla düşmanlarını dağıttın.

    11 Gökler senindir, yeryüzü de senin;

Dünyanın ve içindeki her şeyin temelini sen attın.

    12 Kuzeyi, güneyi sen yarattın,

Tavor ve Hermon dağları

Sana sevincini dile getiriyor.

    13 Kolun güçlüdür,

Elin kudretli, sağ elin yüce.

    14 Tahtın adalet ve doğruluk üzerine kurulu,

Sevgi ve sadakat önünsıra gider.

    15 Ne mutlu bayram çığlıkları atmasını bilen halka, ya RAB!

Yüzünün ışığında yürürler.

    16 Gün boyu senin adınla sevinir,

Doğruluğunla yücelirler.

    17 Çünkü sen onların gücü ve yüceliğisin,

Lütfun sayesinde gücümüz artar.

    18 Kalkanımız RAB'be,

Kralımız İsrail'in Kutsalı'na aittir.

    19 Geçmişte bir görüm aracılığıyla,

Sadık kullarına şöyle dedin:

"Bir yiğide yardım ettim,

Halkın içinden bir genci yükselttim.

    20 Kulum Davut'u buldum,

Kutsal yağımla onu meshettim.

    21 Elim ona destek olacak,

Kolum güç verecek.

    22 Düşman onu haraca bağlayamayacak[ii],

Kötüler onu ezmeyecek.

    23 Düşmanlarını onun önünde kıracağım,

Ondan nefret edenleri vuracağım.

    24 Sadakatim, sevgim ona destek olacak,

Benim adımla gücü yükselecek.

    25 Sağ elini denizin,

Irmakların üzerine egemen kılacağım.

    26 'Babam sensin' diye seslenecek bana,

'Tanrım, kurtuluşumun kayası.'

    27 Ben de onu ilk oğlum,

Dünyadaki kralların en yücesi kılacağım.

    28 Sonsuza dek ona sevgi göstereceğim,

Onunla yaptığım antlaşma hiç bozulmayacak.

    29 Soyunu sonsuza dek,

Tahtını gökler durduğu sürece sürdüreceğim.

    30 Çocukları yasamdan ayrılır,

İlkelerime göre yaşamazsa;

    31 Kurallarımı bozar,

Buyruklarıma uymazsa,

    32 İsyanlarını sopayla,

Suçlarını dayakla cezalandıracağım.

    33 Ama onu sevmekten vazgeçmeyecek,

Sadakatime sırt çevirmeyeceğim.

    34 Antlaşmamı bozmayacak,

Ağzımdan çıkan sözü değiştirmeyeceğim.

    35 Bir kez kutsallığım üstüne ant içtim,

Davut'a yalan söylemeyeceğim.

    36 Onun soyu sonsuza dek sürecek,

Tahtı karşımda güneş gibi duracak,

    37 Göklerde güvenilir bir tanık olan ay gibi

Sonsuza dek kalacak. Sela

    38 Ama sen reddettin, sırt çevirdin,

Çok öfkelendin meshettiğin krala.

    39 Kulunla yaptığın antlaşmadan vazgeçtin,

Onun tacını toza toprağa atıp kirlettin.

    40 Yıktın bütün surlarını,

Viran ettin kalelerini.

    41 Yoldan geçen herkes onu yağmaladı,

Yüzkarası oldu komşularına.

    42 Hasımlarının sağ elini onun üstüne kaldırdın,

Bütün düşmanlarını sevindirdin.

    43 Kılıcının ağzını başka yöne çevirdin,

Savaşta ona yan çıkmadın.

    44 Görkemine son verdin,

Tahtını yere çaldın.

    45 Gençlik günlerini kısalttın,

Onu utanca boğdun. Sela

    46 Ne zamana dek, ya RAB?

Sonsuza dek mi gizleneceksin?

Ne zamana dek öfken alev alev yanacak?

    47 Anımsa ömrümün ne çabuk geçtiğini,

Ne boş yaratmışsın insanoğlunu!

    48 Var mı yaşayıp da ölümü görmeyen,

Ölüler diyarının pençesinden canını kurtaran? Sela

    49 Ya Rab, nerede o eski sevgin?

Davut'a göstereceğine ant içtiğin o sadık sevgin!

    50-51 Anımsa, ya Rab, kullarının nasıl rezil olduğunu,Bütün halkların hakaretini bağrımda nasıl taşıdığımı,

Düşmanlarının hakaretini, ya RAB,

Meshettiğin kralın attığı adıma edilen hakaretleri.

    52 Sonsuza dek övgüler olsun RAB'be!

Amin! Amin!

 [i] 89:10. "Rahav": Deniz, deniz canavarı ya da Mısır gibi güçlü düşmanları kastediyor

[ii] 89:22. "Haraca bağlayamayacak" ya da "Aldatamayacak"


Başlangıç