Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

6. Mezmur

Müzik şefi için - Sekiz telli sazlarla[i]

Davut'un mezmuru

6 Ya RAB, öfkeyle azarlama beni,

 Gazapla yola getirme.

  2 Lütfet bana, ya RAB, bitkinim;

Şifa ver bana, ya RAB, kemiklerim sızlıyor,

  3 Çok acı çekiyorum.

Ah, ya RAB!

Ne zamana dek sürecek bu?

  4 Gel, ya RAB, kurtar beni,

Yardım et sevginden dolayı.

  5 Çünkü ölüler arasında kimse seni anmaz,

Kim şükür sunar sana ölüler diyarından?

  6 İnleye inleye bittim,

Döşeğim su içinde bütün gece ağlamaktan,

Yatağım sırılsıklam gözyaşlarımdan.

  7 Kederden gözlerimin feri sönüyor,

Zayıflıyor gözlerim düşmanlarım yüzünden.

  8 Ey suç işleyenler,

Uzak durun benden,

Çünkü RAB ağlayışımı işitti.

  9 Yalvarışımı duydu,

Duamı kabul etti.

  10 Bütün düşmanlarım utanacak,

Hepsini dehşet saracak,

Ansızın geri dönecekler utanç içinde.

 [i] "Sekiz telli sazlarla": İbranice "Sekizinciye göre", anlamı kesin olarak bilinmiyor


Başlangıç