Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

64. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

64

Ey Tanrı, kulak ver sesime yakındığım zaman,

Hayatımı düşman korkusundan koru.

    2 Kötülerin gizli tasarılarından,

O suçlu güruhun şamatasından esirge beni.

    3 Onlar dillerini kılıç gibi bilemiş,

Acı sözlerini ok gibi hedefe yöneltmişler,

    4 Pusularından masum insanın üzerine atmak için.

Ansızın vururlar, hiç çekinmeden.

    5 Birbirlerini kötülük yapmaya iter,

Gizli tuzaklar tasarlarken,

"Kim görecek?" derler.

    6 Haksızlık yapmayı düşünür,

"Kusursuz bir plan yaptık!" derler.

İnsanın içi ve yüreği derin bir sırdır, bilinmez.

    7 Ama Tanrı onlara ok atacak,

Ansızın yaralanacaklar.

    8 Dilleri yüzünden yıkıma uğrayacaklar,

Hallerini gören herkes alayla baş sallayacak.

    9 Bütün insanlar korkuya kapılacak,

Tanrı'nın işini duyuracak,

O'nun yaptıkları üzerinde düşünecekler.

    10 Doğru insan RAB'de sevinç bulacak,

O'na sığınacak,

Bütün temiz yürekliler O'nu övecek.

 

 


Başlangıç