Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

148. Mezmur

148

RAB'be övgüler sunun!

Göklerden RAB'be övgüler sunun,

Yücelerde O'na övgüler sunun!

    2 Ey bütün melekleri, O'na övgüler sunun,

Övgüler sunun O'na, ey bütün göksel orduları!

    3 Ey güneş, ay, O'na övgüler sunun,

Övgüler sunun O'na, ey ışıldayan bütün yıldızlar!

    4 Ey göklerin en yüce katı

Ve göklerin üstündeki sular,

O'na övgüler sunun!

    5 RAB'bin adına övgüler sunsunlar,

Çünkü O buyruk verince, var oldular;

    6 Bozulmayacak bir kural koyarak,

Onları sonsuza dek yerlerine oturttu.

    7 Yeryüzünden RAB'be övgüler sunun,

Ey deniz canavarları, bütün enginler,

    8 Şimşek, dolu, kar, bulutlar,

O'nun buyruğuna uyan fırtınalar,

    9 Dağlar, bütün tepeler,

Meyve ağaçları, sedir ağaçları,

    10 Yabanıl ve evcil hayvanlar,

Sürüngenler, uçan kuşlar,

    11 Yeryüzünün kralları, bütün halklar,

Önderler, yeryüzünün bütün yöneticileri,

    12 Delikanlılar, genç kızlar,

Yaşlılar, çocuklar!

    13 RAB'bin adına övgüler sunsunlar,

Çünkü yalnız O'nun adı yücedir.

O'nun yüceliği yerin göğün üstündedir.

    14 RAB kendi halkını güçlü kıldı,

Bütün sadık kullarına,

Kendisine yakın olan halka,

İsrailoğulları'na ün kazandırdı.

RAB'be övgüler sunun!

 

 


Başlangıç