Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

108. Mezmur

(57. Mez. 7-11;  60. Mez. 5-12)

Ezgi - Davut'un mezmuru

108

Kararlıyım, ey Tanrı,

Bütün varlığımla sana ezgiler, ilahiler söyleyeceğim!

    2 Uyan, ey lir, ey çenk,

Seheri ben uyandırayım!

    3 Halkların arasında sana şükürler sunayım, ya RAB,

Ulusların arasında seni ilahilerle öveyim.

    4 Çünkü sevgin göklere erişir,

Sadakatin gökyüzüne ulaşır.

    5 Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı,

Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!

    6 Kurtar bizi sağ elinle, yardım et,

Sevdiklerin özgürlüğe kavuşsun diye!

    7 Tanrı şöyle konuştu kutsal katında:

"Şekem'i sevinçle bölüştürecek,

Sukkot Vadisi'ni ölçeceğim.

    8 Gilat benimdir, Manaşşe de benim,

Efrayim miğferim,

Yahuda asam.

    9 Moav yıkanma leğenim,

Edom'un üzerine çarığımı fırlatacağım,

Filist'e zaferle haykıracağım."

    10 Kim beni surlu kente götürecek?

Kim bana Edom'a kadar yol gösterecek?

    11 Ey Tanrı, sen bizi reddetmedin mi?

Ordularımıza öncülük etmiyor musun artık?

    12 Yardım et bize düşmana karşı,

Çünkü boştur insan yardımı.

    13 Tanrı'yla zafer kazanırız,

O çiğner düşmanlarımızı.

 


Başlangıç