Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

53. Mezmur

(14. Mez.)

Müzik şefi için - Mahalat[i] makamında Davut'un maskili

53

Akılsız içinden, "Tanrı yok!" der.

İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü,

İyilik eden yok.

    2 Tanrı göklerden bakar oldu insanlara,

Akıllı biri, Tanrı'ya yönelen biri var mı diye.

    3 Hepsi sapmış,

Çürümüş sanki,

İyilik eden yok,

Bir kişi bile!

    4 Suç işleyenler görmüyor mu?

Halkımı ekmek yer gibi yiyorlar,

Tanrı'ya yakarmıyorlar.

    5 Ama korkulmayacak yerde korkacaklar,

Çünkü Tanrı seni kuşatanların kemiklerini dağıtacak,

Onları reddettiği için hepsini utandıracak.

    6 Keşke İsrail'in kurtuluşu Siyon'dan gelse!

Tanrı halkını eski gönencine kavuşturunca,

Yakup soyu sevinecek, İsrail halkı coşacak.

 [i] "Mahalat": Bir müzik terimi, büyük olasılıkla "Nefesli sazlar"


Başlangıç