Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

45. Mezmur

Müzik şefi için - "Zambaklar" makamında Korahoğulları'nın maskili - Aşk ilahisi

45

Yüreğimden güzel sözler taşıyor,

Kral için söylüyorum şiirlerimi,

Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun.

    2 Sen insanların en güzelisin,

Lütuf saçılmış dudaklarına.

Çünkü Tanrı seni sonsuza dek kutsamış.

    3 Ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline,

Görkemine, yüceliğine bürün.

    4 At sırtında görkeminle, zaferle ilerle,

 

Gerçek ve adalet uğruna[i],

Sağ elin korkunç işler göstersin.

    5 Okların sivridir,

Kral düşmanlarının yüreğine saplanır,

Halklar ayaklarının altına serilir.

    6 Ey Tanrı, tahtın sonsuza dek sürer[ii],

Krallığının asası adalet asasıdır.

    7 Sen doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin.

Bu yüzden Tanrı, senin Tanrın,

Çağdaşlarını değil,

Sevinç yağıyla seni meshetti.

    8 Giysilerinin tümü mür, öd, hıyarşembe kokuyor;

Fildişi saraylardan gelen saz sesleri seni eğlendiriyor!

   9 Kral kızları senin saygın kadınların arasında,

Kraliçe, Ofir altınları içinde senin sağında duruyor.

    10 Dinle, ey kral kızı, bak, kulak ver,

Halkını, baba evini unut.

    11 Kral senin güzelliğine vuruldu,

Efendin olduğu için önünde eğil.

    12 Sur halkı armağan getirecek,

Halkın zenginleri lütfunu kazanmak isteyecek.

    13 Kral kızı odasında ışıl ışıl parıldıyor,

Giysisi altınla dokunmuş.

    14 İşlemeli giysiler içinde kralın önüne çıkarılacak,

Arkadaşları, ona eşlik eden kızlar sana getirilecek.

    15 Sevinç ve coşkuyla götürülecek,

Kralın sarayına girecekler.

    16 Atalarının yerini oğulların alacak,

Onları önder yapacaksın bütün ülkeye.

    17 Adını kuşaklar boyunca yaşatacağım,

Böylece halklar sonsuza dek övecek seni.

 [i] 45:4. Ya da "Gerçek, alçakgönüllülük ve adalet uğruna"

[ii] 45:6. Ya da "Tanrı'nın sana armağan ettiği krallık sonsuza dek sürer"


Başlangıç