Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

59. Mezmur

Müzik şefi için - "Yok etme" makamında Davut'un miktamı Saul'un Davut'u öldürtmek için adam gönderip evini gözetlediği zaman

59

Kurtar beni düşmanlarımdan, ey Tanrım,

Kalem ol hasımlarıma karşı.

    2 Kurtar beni suç işleyenlerden,

Uzak tut kanlı katillerden.

    3 Bak, canımı almak için pusu kuruyorlar,

Güçlüler bana karşı birleşiyorlar,

Oysa başkaldırmadım, günahım yok, ya RAB.

    4 Suç işlemediğim halde,

Koşuşup hazırlanıyorlar.

Kalk bana yardım etmek için, halime bak!

    5 Sen, ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı,

İsrail'in Tanrısı,

Uyan bütün ulusları cezalandırmak için,

Acıma bu suçlu hainlere! Sela

    6 Akşam döner, köpek gibi hırlarlar,

Sinsi sinsi kenti dolaşırlar.

    7 Bak, neler dökülür ağızlarından,

Kılıç çıkar dudaklarından.

"Kim duyacak?" derler.

    8 Ama sen onlara gülersin, ya RAB,

Bütün uluslarla eğlenirsin.

    9 Gücüm sensin, seni gözlüyorum,

Çünkü kalemsin, ey Tanrı.

    10 Tanrım sevgisiyle karşılar beni,

Bana düşmanlarımın yıkımını gösterir.

    11 Onları öldürme, yoksa halkım unutur,

Gücünle dağıt ve alçalt onları,

Ya Rab, kalkanımız bizim.

    12 Ağızlarının günahı, dudaklarından çıkan söz yüzünden,

Gururlarının tuzağına düşsünler.

Okudukları lanet, söyledikleri yalan yüzünden,

    13 Yok et onları gazabınla, yok et, tükensinler;

Bilsinler ki, Tanrı'nın egemenliği Yakup soyundan

Yeryüzünün ucuna kadar ulaşır. Sela

    14 Akşam döner, köpek gibi hırlarlar,

Sinsi sinsi kenti dolaşırlar.

    15 Yiyecek bulmak için gezerler,

Doymazlarsa ulurlar.

    16 Bense gücün için sabah ezgiler söyleyecek,

Sevgini sevinçle dile getireceğim.

Çünkü sen bana kale,

Sıkıntılı günümde sığınak oldun.

    17 Gücüm sensin, seni ilahilerle öveceğim,

Çünkü kalem, beni seven Tanrı sensin.

 

 


Başlangıç