Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

103. Mezmur

Davut'un mezmuru

103

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

    2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

    3 Bütün suçlarını bağışlayan,

Bütün hastalıklarını iyileştiren,

    4 Canını çukurdan fidyeyle kurtaran,

Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

    5 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.

    6 RAB bütün düşkünlere

Hak ve adalet sağlar.

    7 Kendi yöntemlerini Musa'ya,

İşlerini İsrailoğulları'na açıkladı.

    8 RAB sevecen ve lütfedendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

    9 Sürekli suçlamaz,

Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.

    10 Bize günahlarımıza göre davranmaz,

Suçlarımızın karşılığını vermez.

    11 Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse,

Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür.

    12 Doğu batıdan ne kadar uzaksa,

O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.

    13 Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa,

RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

    14 Çünkü mayamızı bilir,

Toprak olduğumuzu anımsar.

    15 İnsana gelince, ota benzer ömrü,

Kır çiçeği gibi serpilir;

    16 Rüzgar üzerine esince yok olur gider,

Bulunduğu yer onu tanımaz.

    17 Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever,

    18 Antlaşmasına uyan

Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır.

    19 RAB tahtını göklere kurmuştur,

O'nun egemenliği her yeri kapsar.

    20 RAB'be övgüler sunun, ey sizler, O'nun melekleri,

O'nun sözünü dinleyen,

Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri!

    21 RAB'be övgüler sunun, ey sizler,

O'nun bütün göksel orduları,

İsteğini yerine getiren kulları!

    22 RAB'be övgüler sunun,

Ey O'nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar!

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

 


Başlangıç