Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

56. Mezmur

Müzik şefi için - "Uzak sakız ağaçlarındaki güvercin" makamında Davut'un miktamı Gat Kenti'nde Filistliler kendisini yakaladığı zaman

56

Acı bana, ey Tanrı,

Çünkü ayak altında çiğniyor insanlar beni,

Gün boyu saldırıp eziyorlar.

    2 Düşmanlarım ayak altında çiğniyor beni her gün,

Küstahça saldırıyor çoğu.

    3 Sana güvenirim korktuğum zaman.

    4 Tanrı'ya, sözünü övdüğüm Tanrı'ya

Güvenirim ben, korkmam.

İnsan bana ne yapabilir?

    5 Gün boyu sözlerimi çarpıtıyorlar,

Hakkımda hep kötülük tasarlıyorlar.

    6 Fesatlık için uğraşıyor, pusuya yatıyor,

Adımlarımı gözlüyor, canımı almak istiyorlar.

    7 Kötülüklerinin cezasından kurtulacaklar mı?

Ey Tanrı, halkları öfkeyle yere çal!

    8 Çektiğim acıları kaydettin,

Gözyaşlarımı tulumunda biriktirdin!

Bunlar defterinde yazılı değil mi?

    9 Seslendiğim zaman,

Düşmanlarım geri çekilecek.

Biliyorum, Tanrı benden yana.

    10 Sözünü övdüğüm Tanrı'ya,

Sözünü övdüğüm RAB'be,

    11 Tanrı'ya güvenirim ben, korkmam;

İnsan bana ne yapabilir?

    12 Ey Tanrı, sana adaklar adamıştım,

Şükran kurbanları sunmalıyım şimdi.

    13 Çünkü canımı ölümden kurtardın,

Ayaklarımı tökezlemekten korudun;

İşte yaşam ışığında, Tanrı huzurunda yürüyorum.

 


Başlangıç