Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

91. Mezmur

91

Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan,

Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.

    2 "O benim sığınağım, kalemdir" derim RAB için,

"Tanrım'dır, O'na güvenirim."

    3 Çünkü O seni avcı tuzağından,

Ölümcül hastalıktan kurtarır.

    4 Seni kanatlarının altına alır,

Onların altına sığınırsın.

O'nun sadakati senin kalkanın, siperin olur.

   5-6 Ne gecenin dehşetinden korkarsın,

Ne gündüz uçan oktan,

Ne karanlıkta dolaşan ölümcül hastalıktan,

Ne öğleyin yok eden kırgından.

    7 Yanında bin kişi,

Sağında on bin kişi kırılsa bile,

Sana dokunmaz.

    8 Sen yalnız kendi gözlerinle seyredecek,

Kötülerin cezasını göreceksin.

    9 Sen RAB'bi kendine sığınak,

Yüceler Yücesi'ni konut edindiğin için,

    10 Başına kötülük gelmeyecek,

Çadırına felaket yaklaşmayacak.

   11 Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek,

Gideceğin her yerde seni korusunlar diye.

    12 Elleri üzerinde taşıyacaklar seni,

Ayağın bir taşa çarpmasın diye.

   13 Aslanın, kobranın üzerine basıp geçeceksin,

Genç aslanı, yılanı çiğneyeceksin.

    14 "Beni sevdiği için

Onu kurtaracağım" diyor RAB,

"Beni iyi tanıdığı için

Ona kale olacağım.

    15 Bana seslenince ona yanıt vereceğim,

Sıkıntıda onun yanında olacağım,

Kurtarıp yücelteceğim onu.

    16 Onu uzun ömürle doyuracak,

Ona kurtarışımı göstereceğim."

 


Başlangıç