Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

29. Mezmur

Davut'un mezmuru

29

Ey ilahi varlıklar, tanıyın RAB'bi,

Görkemini, kudretini tanıyın RAB'bin!

    2 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

    3 RAB'bin sesi sulara hükmediyor,

Görkemli Tanrı gürlüyor,

RAB engin sulara hükmediyor.

    4 RAB'bin sesi güçlüdür,

RAB'bin sesi görkemlidir.

    5 RAB'bin sesi sedir ağaçlarını kırar,

Lübnan sedirlerini parçalar.

    6 Lübnan'ı buzağı gibi,

Siryon Dağı'nı yabanıl öküz yavrusu gibi sıçratır.

    7 RAB'bin sesi şimşek gibi çakar,

    8 RAB'bin sesi çölü titretir,

RAB Kadeş Çölü'nü sarsar.

    9 RAB'bin sesi geyikleri doğurtur[i],

Ormanları çıplak bırakır.

O'nun tapınağında herkes "Yücesin!" diye haykırır.

    10 RAB tufan üstünde taht kurdu,

O sonsuza dek kral kalacak.

    11 RAB halkına güç verir,

Halkını esenlikle kutsar!

 [i] 29:9. "Geyikleri doğurtur" ya da "Sakız ağaçlarını eğer"


Başlangıç