Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

124. Mezmur

Davut'un hac ilahisi

124

RAB bizden yana olmasaydı,

Desin şimdi İsrail:

    2 RAB bizden yana olmasaydı,

İnsanlar bize saldırdığında,

    3 Diri diri yutarlardı bizi,

Öfkeleri bize karşı alevlenince.

    4 Sular silip süpürürdü bizleri,

Seller geçerdi üzerimizden.

    5 Kabaran sular

Aşardı başımızdan.

    6 Övgüler olsun

Bizi onların ağzına yem etmeyen RAB'be!

    7 Bir kuş gibi

Kurtuldu canımız avcının tuzağından,

Kırıldı tuzak, kurtulduk.

    8 Yeri göğü yaratan

RAB'bin adı yardımcımızdır.

 


Başlangıç