Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

49. Mezmur

Müzik şefi için - Korahoğulları'nın mezmuru

49

Ey bütün halklar, dinleyin!

Kulak verin hepiniz, ey dünyada yaşayanlar,

    2 Halk çocukları, bey çocukları,

Zenginler, yoksullar!

    3 Bilgelik dökülecek ağzımdan,

Anlayış sağlayacak içimdeki düşünceler,

    4 Kulak vereceğim özdeyişlere,

Lirle yorumlayacağım bilmecemi.

    5 Niçin korkayım kötü günlerde

Niyeti bozuk düşmanlarım çevremi sarınca?

    6 Onlar varlıklarına güvenir,

Büyük servetleriyle böbürlenirler.

    7 Kimse kimsenin hayatının bedelini ödeyemez,

Tanrı'ya fidye veremez.

    8 (Çünkü insan hayatı pahalıdır,

Bundan vazgeçmeli.)

    9 Böyle olmasa,

Sonsuza dek yaşar insan,

Mezar yüzü görmez.

    10 Kuşkusuz herkes biliyor bilgelerin öldüğünü,

Aptallarla budalaların yok olduğunu.

Mallarını başkalarına bırakıyorlar.

    11 Mezarları sonsuza dek evleri olacak[i],

Konutları kuşaktan kuşağa geçecek,

Topraklarına kendi adlarını verseler bile.

    12 Bütün gösterişine karşın geçicidir insan,

Ölüp giden hayvanlar gibi.

    13 Budalaların yolu,

Onların sözünü onaylayanların sonu budur. Sela

    14 Sürü gibi ölüler diyarına sürülecekler,

Ölüm güdecek onları.

Tan ağarınca doğrular onlara egemen olacak,

Cesetleri çürüyecek,

Ölüler diyarı onlara konut olacak.

    15 Ama Tanrı beni

Ölüler diyarının pençesinden kurtaracak

Ve yanına alacak. Sela

    16 Korkma biri zenginleşirse,

Evinin görkemi artarsa.

    17 Çünkü ölünce hiçbir şey götüremez,

Görkemi onunla mezara gitmez.

    18 Yaşarken kendini mutlu saysa bile,

Başarılı olunca övgüler toplasa bile.

    19 Atalarının kuşağına katılacak,

Onlar ki asla ışık yüzü görmeyecekler.

    20 Bütün gösterişine karşın anlayışsızdır insan,

Ölüp giden hayvanlar gibi.

 [i] 49:11. Septuaginta, Targum, Süryanice "Mezarları sonsuza dek evleri olacak", İbranice "'Evlerimiz sonsuza dek kalacak' diye düşünüyorlar"


Başlangıç