Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

20. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

20

 

Sıkıntılı gününde RAB sana yanıt versin,

Yakup'un Tanrısı'nın adı seni korusun!

    2 Yardım göndersin sana Kutsal Yer'den,

Siyon'dan destek versin.

    3 Bütün tahıl sunularını anımsasın,

Yakmalık sunularını kabul etsin! Sela

    4 Gönlünce versin sana,

Bütün tasarılarını gerçekleştirsin!

    5 O zaman zaferini sevinç çığlıklarıyla kutlayacağız,

Tanrımız'ın adıyla sancaklarımızı dikeceğiz.

RAB senin bütün dileklerini yerine getirsin.

    6 Şimdi anladım ki, RAB meshettiği kralı kurtarıyor,

Sağ elinin kurtarıcı gücüyle

Kutsal göklerinden ona yanıt veriyor.

    7 Bazıları savaş arabalarına,

Bazıları atlarına güvenir,

Bizse Tanrımız RAB'be güveniriz.

    8 Onlar çöküyor, düşüyorlar;

Bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz.

    9 Ya RAB, kralı kurtar!

Yanıt ver bize sana yakardığımız gün!

 


Başlangıç