Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

109. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

109

Ey övgüler sunduğum Tanrı,

Sessiz kalma!

    2 Çünkü kötüler, yalancılar

Bana karşı ağzını açtı,

Karalıyorlar beni.

    3 Nefret dolu sözlerle beni kuşatıp

Yok yere bana savaş açtılar.

    4 Sevgime karşılık bana düşman oldular,

Bense dua etmekteyim.

    5 İyiliğime kötülük,

Sevgime nefretle karşılık verdiler.

    6 Kötü bir adam koy düşmanın başına,

Sağında onu suçlayan biri dursun[i]!

    7 Yargılanınca suçlu çıksın,

Duası bile günah sayılsın!

    8 Ömrü kısa olsun,

Görevini bir başkası üstlensin!

    9 Çocukları öksüz,

Karısı dul kalsın!

    10 Çocukları avare gezip dilensin,

Yıkık evlerinden uzakta yiyecek arasın!

    11 Bütün malları tefecinin ağına düşsün,

Emeğini yabancılar yağmalasın!

    12 Kimse ona sevgi göstermesin,

Öksüzlerine acıyan olmasın!

    13 Soyu kurusun,

Bir kuşak sonra adı silinsin!

    14 Atalarının suçları RAB'bin önünde anılsın,

Anasının günahı silinmesin!

    15 Günahları hep RAB'bin önünde dursun,

RAB anılarını yok etsin yeryüzünden!

    16 Çünkü düşmanım sevgi göstermeyi düşünmedi,

Ölesiye baskı yaptı mazluma, yoksula,

Yüreği kırık insana.

    17 Sevdiği lanet başına gelsin!

Madem kutsamaktan hoşlanmıyor,

Uzak olsun ondan kutsamak!

    18 Laneti bir giysi gibi giydi,

Su gibi içine, yağ gibi kemiklerine işlesin lanet!

    19 Bir giysi gibi onu örtünsün,

Bir kuşak gibi hep onu sarsın!

    20 Düşmanlarıma, beni kötüleyenlere,

RAB böyle karşılık versin!

    21 Ama sen, ya Rab Yahve,

Adın uğruna bana ilgi göster;

Kurtar beni, iyiliğin, sevgin uğruna!

    22 Çünkü düşkün ve yoksulum,

Yüreğim yaralı içimde.

    23 Batan güneş gibi geçip gidiyorum,

Çekirge gibi silkilip atılıyorum.

    24 Dizlerim titriyor oruç tutmaktan;

Bir deri bir kemiğe döndüm.

    25 Düşmanlarıma yüzkarası oldum;

Beni görünce kafalarını sallıyorlar!

    26 Yardım et bana, ya RAB Tanrım;

Kurtar beni sevgin uğruna!

    27 Bilsinler bu işte senin elin olduğunu,

Bunu senin yaptığını, ya RAB!

    28 Varsın lanet etsin onlar, sen kutsa beni,

Bana saldıranlar utanacak,

Ben kulunsa sevineceğim.

    29 Rezilliğe bürünsün beni suçlayanlar,

Kaftan giyer gibi utançlarıyla örtünsünler!

    30 RAB'be çok şükredeceğim,

Kalabalığın arasında O'na övgüler dizeceğim;

    31 Çünkü O yoksulun sağında durur,

Onu yargılayanlardan kurtarmak için.

 [i] 109:6-19 Bazı uzmanlara göre bu ayetler Davut'un düşmanlarının konuşmasıdır


Başlangıç