Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

129. Mezmur

Hac ilahisi

129

Gençliğimden beri bana sık sık saldırdılar;

Şimdi söylesin İsrail:

    2 "Gençliğimden beri bana sık sık saldırdılar,

Ama yenemediler beni.

    3 Çiftçiler saban sürdüler sırtımda,

Upuzun iz bıraktılar."

    4 Ama RAB adildir,

Kesti kötülerin bağlarını.

    5 Siyon'dan nefret eden herkes

Utanç içinde geri çekilsin.

    6 Damlardaki ota,

Büyümeden kuruyan ota dönsünler.

    7 Orakçı avucunu,

Demetçi kucağını dolduramaz onunla.

    8 Yoldan geçenler de,

"RAB sizi kutsasın,

RAB'bin adıyla sizi kutsarız" demezler.

 


Başlangıç