Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

54. Mezmur

Müzik şefi için - Telli sazlarla Davut'un maskili Zifliler gelip Saul'a: "Davut aramızda
gizlenmiyor mu?" dedikleri zaman

54

Ey Tanrı, beni adınla kurtar,

Gücünle akla beni!

    2 Ey Tanrı, duamı dinle,

Kulak ver ağzımdan çıkan sözlere.

    3 Çünkü küstahlar bana saldırıyor,

Zorbalar canımı almak istiyor,

Tanrı'ya aldırmıyorlar. Sela

    4 İşte Tanrı benim yardımcımdır,

Tek desteğim Rab'dir.

    5 Düşmanlarım yaptıkları kötülüğün cezasını bulsun,

Sadakatin uyarınca yok et onları.

   6 Ya RAB, sana gönülden bir kurban sunacağım,

Adına şükredeceğim, çünkü adın iyidir.

    7 Beni bütün sıkıntılarımdan kurtardın,

Gözlerim düşmanlarımın yok oluşunu gördü.

 


Başlangıç