Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

11. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

11 Ben RAB'be sığınırım,

Nasıl dersiniz bana,

"Kuş gibi kaç dağlara.

    2 Bak, kötüler yaylarını geriyor,

Temiz yürekli insanları

Karanlıkta vurmak için

Oklarını kirişine koyuyor.

    3 Temeller yıkılırsa,

Ne yapabilir doğru insan?"

    4 RAB kutsal tapınağındadır,

O'nun tahtı göklerdedir,

Bütün insanları görür,

Herkesi sınar.

    5 RAB doğru insanı sınar,

Kötüden, zorbalığı sevenden tiksinir.

    6 Kötülerin üzerine kızgın korlar ve kükürt yağdıracak,

Paylarına düşen kâse kavurucu rüzgar olacak.

    7 Çünkü RAB doğrudur, doğruları sever;

Dürüst insanlar O'nun yüzünü görecek.

 

 


Başlangıç