Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

30. Mezmur

Tapınak adanırken söylenen bir ilahi

Davut'un mezmuru

30

Seni yüceltmek istiyorum, ya RAB,

Çünkü beni kurtardın,

Düşmanlarımı bana güldürmedin.

    2 Ya RAB Tanrım,

Sana yakardım, bana şifa verdin.

    3 Ya RAB, beni ölüler diyarından çıkardın,

Yaşam verdin bana, ölüm çukuruna düşürmedin.

    4 Ey RAB'bin sadık kulları, O'nu ilahilerle övün,

Kutsallığını anarak O'na şükredin.

    5 Çünkü öfkesi bir an sürer,

Lütfu ise bir ömür;

Gözyaşlarınız belki bir gece akar,

Ama sabahla sevinç doğar.

    6 Huzur duyunca dedim ki,

"Asla sarsılmayacağım!"

    7 Ya RAB, lütfunla beni güçlü bir dağ gibi

Sarsılmaz kıldın;

Ama sen yüzünü gizleyince,

Dehşete düştüm.

    8 Ya RAB, sana sesleniyorum,

Rab'be yalvarıyorum:

    9 "Ne yararı olur senin için dökülen kanımın,

Çukura inersem?

Toprak sana övgüler sunar mı,

Senin sadakatini ilan eder mi?

    10 Dinle, ya RAB, acı bana;

Yardımcım ol, ya RAB!"

    11 Yasımı şenliğe döndürdün,

Çulumu çıkarıp beni sevinçle kuşattın.

    12 Öyle ki, gönlüm seni ilahilerle övsün, susmasın!

Ya RAB Tanrım, sana sürekli şükredeceğim.

 


Başlangıç