Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

140. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

140

Ya RAB, kurtar beni kötü insandan,

Koru beni zorbadan.

    2 Onlar yüreklerinde kötülük tasarlar,

Savaşı sürekli körükler,

    3 Yılan gibi dillerini bilerler,

Engerek zehiri var dudaklarının altında. Sela

    4 Ya RAB, sakın beni kötünün elinden,

Koru beni zorbadan;

Bana çelme takmayı tasarlıyorlar.

    5 Küstahlar benim için tuzak kurdu,

Haydutlar ağ gerdi;

Yol kenarına kapan koydular benim için. Sela

    6 Sana diyorum, ya RAB: "Tanrım sensin."

Yalvarışıma kulak ver, ya RAB.

    7 Ya Rab Yahve, güçlü kurtarıcım,

Savaş gününde başımı korudun.

    8 Kötülerin dileklerini yerine getirme, ya RAB,

Tasarılarını ileri götürme!

Yoksa gurura kapılırlar. Sela

    9 Beni kuşatanların başını,

Dudaklarından dökülen fesat kaplasın.

    10 Kızgın korlar yağsın üzerlerine!

Ateşe, dipsiz çukurlara atılsınlar,

Bir daha kalkamasınlar.

    11 İftiracılara ülkede hayat kalmasın,

Felaket zorbaları amansızca avlasın.

    12 Biliyorum, RAB mazlumun davasını savunur,

Yoksulları haklı çıkarır.

    13 Kuşkusuz, doğrular senin adına şükredecek,

Dürüstler senin huzurunda oturacak.

 


Başlangıç