Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

83. Mezmur

İlahi - Asaf'ın mezmuru

83

Ey Tanrı, susma,

Sessiz, hareketsiz kalma!

    2 Bak, düşmanların kargaşa çıkarıyor,

Senden nefret edenler başkaldırıyor.

    3 Halkına karşı kurnazlık peşindeler,

Koruduğun insanlara dolap çeviriyorlar.

    4 "Gelin, bu ulusun kökünü kazıyalım" diyorlar,

"İsrail'in adı bir daha anılmasın!"

    5 Hepsi sözbirliği etmiş, düzen kuruyor,

Sana karşı anlaşmaya vardı:

    6 Edomlular, İsmailliler,

Moavlılar, Hacerliler,

    7 Geval, Ammon, Amalek,

Filist ve Sur halkı.

    8 Asur da onlara katıldı,

Lutoğulları'na güç verdiler. Sela

    9 Onlara Midyan'a,

Kişon Vadisi'nde Sisera'ya ve Yavin'e yaptığını yap:

    10 Onlar Eyn-Dor'da yok oldular,

Toprak için gübre oldular.

    11 Onların soylularına Orev ve Zeev'e yaptığını,

Beylerine Zevah ve Salmunna'ya yaptığını yap.

    12 Onlar: "Gelin, sahiplenelim

Tanrı'nın otlaklarını" demişlerdi.

    13 Ey Tanrım, savrulan toza,

Rüzgarın sürüklediği saman çöpüne çevir onları!

    14 Orman yangını gibi,

Dağları tutuşturan alev gibi,

    15 Fırtınanla kovala,

Kasırganla dehşete düşür onları!

    16 Utançla kapla yüzlerini,

Sana yönelsinler, ya RAB.

    17 Sonsuza dek utanç ve dehşet içinde kalsınlar,

Rezil olup yok olsunlar.

    18 Senin adın RAB'dir,

Anlasınlar yalnız senin yeryüzüne egemen en yüce Tanrı olduğunu.

 


Başlangıç