Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

21. Mezmur

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

21

Ya RAB, kral seviniyor gösterdiğin güce.

Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle!

    2 Gönlünün istediğini verdin,

Ağzından çıkan dileği geri çevirmedin. Sela

    3 Onu güzel armağanlarla karşıladın,

Başına saf altından taç koydun.

    4 Senden yaşam istedi, verdin ona:

Uzun, sonsuz bir ömür.

    5 Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti,

Onu görkem ve büyüklükle donattın.

    6 Üzerine sürekli bereket yağdırdın,

Varlığınla onu sevince boğdun.

    7 Çünkü kral RAB'be güvenir,

Yüceler Yücesi'nin sevgisi sayesinde sarsılmaz.

    8 Elin bütün düşmanlarına erişecek,

Sağ elin senden nefret edenlere uzanacak.

    9 Öfkelendiğin an, ya RAB,

Kızgın fırına döndüreceksin onları;

Gazapla yutacak,

Ateşle tüketeceksin.

    10 Yok edeceksin çocuklarını yeryüzünden,

Soylarını insanlar arasından.

    11 Düzenler kursalar sana,

Aldatmaya çalışsalar,

Yine de başarılı olamazlar.

    12 Çünkü sırtlarını döndüreceksin,

Yayını yüzlerine doğru gerince.

    13 Yüceliğini göster, ya RAB, gücünle!

Ezgiler söyleyip ilahilerle öveceğiz kudretini.

 


Başlangıç