Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

97. Mezmur

97

RAB egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü,

Bütün adalar, kıyılar sevinsin!

    2 Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini,

Doğruluk ve adalettir tahtının temeli.

    3 Ateş yürüyor O'nun önünde,

Düşmanlarını yakıyor çevrede.

    4 Şimşekleri dünyayı aydınlatır,

Yeryüzü görüp titrer.

    5 Dağlar balmumu gibi erir,

RAB'bin, bütün yeryüzünün Rab'bi önünde.

    6 Gökler O'nun doğruluğunu duyurur,

Bütün halklar görkemini görür.

    7 Utansın puta tapanlar,

Boş putlarla övünenler!

RAB'be tapın, ey bütün ilahlar!

    8 Siyon seviniyor yargılarını duyunca, ya RAB,

Yahuda kentleri coşuyor.

    9 Çünkü sensin, ya RAB, bütün yeryüzünün en yücesi,

Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun.

    10 Ey sizler, RAB'bi sevenler, kötülükten tiksinin.

O sadık kullarının canını korur,

Onları kötülerin elinden kurtarır.

    11 Doğrulara ışık,

Temiz yüreklilere sevinç saçar.

    12 Ey doğrular, RAB'de sevinç bulun

Ve O'nun kutsal adını övün!

 


Başlangıç