Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

82. Mezmur

Asaf'ın mezmuru

82

Tanrı yerini aldı tanrısal kurulda[i],

Yargısını açıklıyor ilahların ortasında:

    2 "Ne zamana dek haksız karar verecek,

Kötüleri kayıracaksınız? Sela

    3 Zayıfın, öksüzün davasını savunun,

Mazlumun, yoksulun hakkını arayın.

    4 Zayıfı, düşkünü kurtarın,

Onları kötülerin elinden alın."

    5 Bilmiyor, anlamıyorlar,

Karanlıkta dolaşıyorlar;

Yeryüzünün temelleri sarsılıyor.

   6 'Sizler ilahsınız' diyorum,

'Yüceler Yücesi'nin oğullarısınız hepiniz!'

    7 Yine de insanlar gibi öleceksiniz,

Sıradan bir önder gibi düşeceksiniz!'"

    8 Kalk, ey Tanrı, yargıla yeryüzünü!

Çünkü bütün uluslar senin mirasındır.

 [i] 82:1. "Tanrısal kurulda" ya da "Yargıçlar topluluğunda"


Başlangıç