Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

80. Mezmur

Müzik şefi için - "Zambaklar antlaşması" makamında Asaf'ın mezmuru

80

Kulak ver, ey İsrail'in çobanı,

Ey Yusuf'u bir sürü gibi güden,

Keruvlar arasında taht kuran,

Saç ışığını,

    2 Efrayim, Benyamin, Manaşşe önünde

Uyandır gücünü,

Gel, kurtar bizi!

    3 Bizi eski halimize kavuştur, ey Tanrı,

Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!

    4 Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı,

Ne zamana dek halkının dualarına ateş püsküreceksin?

    5 Onlara ekmek yerine gözyaşı verdin,

Ölçekler dolusu gözyaşı içirdin.

    6 Kavga nedeni ettin bizi komşularımıza,

Düşmanlarımız alay ediyor bizimle.

    7 Bizi eski halimize kavuştur,

Ey Her Şeye Egemen Tanrı,

Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!

    8 Mısır'dan bir asma çubuğu getirdin,

Ulusları kovup onu diktin.

    9 Onun için toprağı hazırladın,

Kök saldı, bütün ülkeye yayıldı.

    10 Gölgesi dağları,

Dalları koca sedir ağaçlarını kapladı.

    11 Sürgünleri Akdeniz'e,

Filizleri Fırat Irmağı'na dek uzandı.

    12 Niçin yıktın bağın duvarlarını?

Yoldan geçen herkes üzümünü koparıyor,

    13 Orman domuzları onu yoluyor,

Yabanıl hayvanlar onunla besleniyor.

    14 Ey Her Şeye Egemen Tanrı, ne olur, dön bize!

Göklerden bak ve gör,

İlgilen bu asmayla.

    15 İlgilen sağ elinin diktiği filizle,

Kendine seçtiğin oğulla!

    16 Asman kesilmiş, yakılmış,

Öfkeli bakışların yok etsin düşmanlarını!

    17 Elin, sağ kolun olan adamın üzerinde,

Kendine seçtiğin insanın üzerinde olsun!

    18 O zaman senden asla ayrılmayacağız;

Yaşam ver bize, adını analım!

    19 Ya RAB, ey Her Şeye Egemen Tanrı,

Bizi eski halimize kavuştur,

Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!

 


Başlangıç