Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

118. Mezmur

118

RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

    2 "Sonsuzdur sevgisi!" desin İsrail halkı.

    3 "Sonsuzdur sevgisi!" desin Harun'un soyu.

    4 "Sonsuzdur sevgisi!" desin RAB'den korkanlar.

    5 Sıkıntı içinde RAB'be seslendim;

Yanıtladı, rahata kavuşturdu beni.

    6 RAB benden yana, korkmam;

İnsan bana ne yapabilir?

    7 RAB benden yana, benim yardımcım,

Benden nefret edenlerin sonuna zaferle bakacağım.

    8 RAB'be sığınmak

İnsana güvenmekten iyidir.

    9 RAB'be sığınmak

Soylulara güvenmekten iyidir.

    10 Bütün uluslar beni kuşattı,

RAB'bin adıyla püskürttüm onları.

    11 Kuşattılar, sardılar beni,

RAB'bin adıyla püskürttüm onları.

    12 Arılar gibi sardılar beni,

Ama diken ateşi gibi sönüverdiler;

RAB'bin adıyla püskürttüm onları.

    13 İtilip kakıldım[i], düşmek üzereydim,

Ama RAB yardım etti bana.

    14 RAB'dir gücüm ve ezgimin konusu,

O kurtarıcım oldu.

    15 Sevinç ve zafer çığlıkları

Çınlıyor doğruların çadırlarında:

"RAB'bin sağ eli güçlü işler yapar!

    16 RAB'bin sağ eli üstündür,

RAB'bin sağ eli güçlü işler yapar!"

    17 Ölmeyecek, yaşayacağım,

RAB'bin yaptıklarını duyuracağım.

    18 RAB beni şiddetle yola getirdi,

Ama ölüme terk etmedi.

    19 Açın bana adalet kapılarını,

Girip RAB'be şükredeyim.

    20 İşte budur RAB'bin kapısı!

Doğrular girebilir oradan.

    21 Sana şükrederim, çünkü bana yanıt verdin,

Kurtarıcım oldun.

    22 Yapıcıların reddettiği taş,

Köşenin baş taşı oldu.

    23 RAB'bin işidir bu,

Gözümüzde harika bir iş!

    24 Bugün RAB'bin yarattığı gündür,

Onun için sevinip coşalım!

    25 Ne olur, ya RAB, kurtar bizi,

Ne olur, başarılı kıl bizi!

    26 Kutsansın RAB'bin adıyla gelen!

Kutsuyoruz sizi RAB'bin evinden.

    27 RAB Tanrı'dır, aydınlattı bizi.

İplerle bağlayın bayram kurbanını[ii],

İlerleyin sunağın boynuzlarına kadar.

    28 Tanrım sensin, şükrederim sana,

Tanrım sensin, yüceltirim seni.

    29 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

 [i] 118:13. Septuaginta ve Süryanice "İtilip kakıldım", İbranice "Beni itip kaktın"

[ii] 118:27. "İplerle bağlayın bayram kurbanını" ya da "Elinizde dallarla bayramı kutlayın"


Başlangıç