Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

İsrail'in Günahı,

50 RAB şöyle diyor:

"Boşadığım annenizin boşanma belgesi nerede?

Hangi alacaklıma sattım sizi?

Siz suçlarınız yüzünden satıldınız,

Anneniz başkaldırılarınız yüzünden dışlandı.

  2 Geldiğimde neden kimse yoktu,

Çağırdığımda niçin yanıt veren olmadı?

Sizi kurtaramayacak kadar kısa mı elim,

Ya da gücüm yok mu sizi özgür kılmaya?

Azarlayarak denizi kurutur,

Irmakları çöle çeviririm.

Su kalmayınca balıklar ölür ve kokar.

  3 Göklere karalar giydirir,

Çul ederim onların örtüsünü."

Kulun Söz Dinleyişi

  4 Yorgunlara sözle destek olmayı bileyim diye

Rab Yahve bana eğitilmişlerin dilini verdi.

Eğitilenler gibi dinleyeyim diye kulağımı uyandırır her sabah.

  5 Rab Yahve kulağımı açtı,

Karşı koymadım, geri çekilmedim.

  6 Bana vuranlara sırtımı açtım,

Yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara.

Aşağılamalardan, tükürükten yüzümü gizlemedim.

  7 Rab Yahve bana yardım ettiği için

Utanç duymam.

Kararımdan dönmem[i],

Utandırılmayacağımı bilirim.

  8 Beni haklı çıkaran yakınımda.

Benden davacı olan kim, yüzleşelim,

Kimdir hasmım, karşıma çıksın.

 9 Bana yardım eden Rab Yahve'dir,

Kim suçlu çıkaracak beni?

Onların hepsi giysi gibi eskiyecek,

Tümünü güve yiyip bitirecek.

  10 Aranızda RAB'den korkan,

Kulunun sözünü dinleyen kim var?

Karanlıkta yürüyen, ışığı olmayan,

Yahve'nin adına güvensin, Tanrısı'na dayansın.

  11 Ama ateş yakan,

Alevli oklar kuşanan sizler, hepiniz,

Ateşinizin aydınlığında,

Tutuşturduğunuz alevli okların arasında yürüyün.

Benden alacağınız şudur:

Azap içinde yatacaksınız.

 [i] 50:7. "Kararımdan dönmem": Özgün metin "Yüzümü çakmaktaşı gibi ettim"


Başlangıç