Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

RAB'bin Kulu

42 "İşte kendisine destek olduğum,

Gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum!

Ruhumu onun üzerine koydum.

Uluslara adaleti ulaştıracak.

 2 Bağırıp çağırmayacak,

Sokakta sesini yükseltmeyecek.

  3 Ezilmiş kamışı kırmayacak,

Tüten fitili söndürmeyecek.

Adaleti sadakatle ulaştıracak.

  4 Yeryüzünde adaleti sağlayana dek

Umudunu, cesaretini yitirmeyecek.

Kıyı halkları onun yasasına umut bağlayacaklar."

 5 Gökleri yaratıp geren,

Yeryüzünü ve ürününü seren,

Dünyadaki insanlara soluk,

Orada yaşayanlara ruh veren RAB Tanrı diyor ki:

  6 "Ben, RAB, seni doğrulukla çağırdım,

Elinden tutacak,

Seni koruyacağım.

Seni halkıma antlaşma,

Uluslara ışık yapacağım.

  7 Öyle ki, kör gözleri açasın,

Zindandaki tutsakları,

Cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın.

  8 Ben Yahve'yim, adım budur.

Yüceliğimi bir başkasına,

Övgülerimi putlara bırakmam.

  9 Bakın, önceden bildirdiklerim gerçekleşti.

Şimdi de yenilerini bildiriyorum;

Bunlar ortaya çıkmadan önce size duyuruyorum."

Övgü İlahisi

  10 Ey denizlere açılanlar ve denizlerdeki her şey,

Kıyılar ve kıyı halkları,

RAB'be yeni bir ilahi söyleyin,

Dünyanın dört bucağından O'nu ezgilerle övün.

  11 Bozkır ve bozkırdaki kentler,

Kedar köylerinde yaşayan halk

Sesini yükseltsin.

Sela'da oturanlar sevinçle haykırsın,

Bağırsın dağların doruklarından.

  12 Hepsi RAB'bi yüceltsin,

Kıyı halkları O'nu övsün.

  13 Yiğit gibi çıkagelecek RAB,

Savaşçı gibi gayrete gelecek.

Bağırıp savaş çığlığı atacak,

Düşmanlarına üstünlüğünü gösterecek.

RAB'bin Yardım Sözü

  14 "Uzun zamandır ses çıkarmadım,

Sustum, kendimi tuttum.

Ama şimdi feryat edeceğim doğuran kadın gibi,

Nefesim tutulacak, kesik kesik soluyacağım.

  15 Harap edeceğim dağları, tepeleri,

Bütün yeşilliklerini kurutacağım.

Irmakları adalara çevirip havuzları kurutacağım.

  16 Körlere bilmedikleri yolda rehberlik edeceğim,

Onlara kılavuz olacağım bilmedikleri yollarda,

Karanlığı önlerinde ışığa,

Engebeleri düzlüğe çevireceğim.

Yerine getireceğim sözler bunlardır.

Onlardan geri dönmem.

  17 Oyma putlara güvenenler,

Dökme putlara, 'İlahlarımız sizsiniz' diyenlerse

Geri döndürülüp büsbütün utandırılacaklar."

Kör, Sağır İsrail

  18 "Ey sağırlar, işitin,

Ey körler, bakın da görün!

  19 Kulum kadar kör olan var mı?

Gönderdiğim ulak kadar sağır olan var mı?

Benimle barışık olan kadar,

RAB'bin kulu kadar kör olan kim var?

  20 Pek çok şey gördünüz, ama aldırmıyorsunuz,

Kulaklarınız açık, ama işitmiyorsunuz.

  21 Kendi doğruluğu uğruna Kutsal Yasa'yı

Büyük ve yüce kılmak RAB'bi hoşnut etti.

  22 Ama bu yağmalanmış, soyulmuş bir halktır.

Hepsi deliklere, cezaevlerine kapatılmışlardır.

Yağmalanmak için varlar, kurtaran yok.

Soyulmak içinler, 'Geri verin' diyen yok.

  23 Hanginiz kulak verecek?

Gelecekte kim can kulağıyla dinleyecek?

  24 Yakup soyunun soyulmasına,

İsrail'in yağmalanmasına kim olur verdi?

Kendisine karşı günah işlediğimiz RAB değil mi?

Çünkü O'nun yolunda yürümek istemediler,

Yasasına kulak asmadılar.

  25 Bu yüzden kızgın öfkesini,

Savaşın şiddetini üzerlerine yağdırdı.

Ama ateş çemberi içinde olduklarını farketmediler,

Aldırmadılar kendilerini yakıp bitiren ateşe.

 


Başlangıç