Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

RAB Ulusları Kabul Ediyor

56 RAB şöyle diyor:

"Adil ve doğru olanı koruyup yerine getirin.

Çünkü doğruluğum gelmek,

Adaletim görünmek üzeredir.

  2 Bunu yapan insana,

Buna sımsıkı sarılan insanoğluna ne mutlu!

Şabat Günü'nü tutar, bayağılaştırmaz,

Her türlü kötülükten sakınır."

  3 RAB'be bağlanan hiçbir yabancı,

"Kuşkusuz, RAB beni halkından ayırır",

Hiçbir hadım da,

"Ben kuru bir ağacım" demesin.

  4 Çünkü RAB diyor ki:

"Şabat günlerimi tutan,

Beni hoşnut edeni seçen,

Antlaşmama sımsıkı bağlı kalan hadıma

  5 Evimde, evimin dört duvarı arasında

Oğullardan da kızlardan da daha iyi bir anıt ve ad vereceğim;

Yok edilemez, ebedi bir ad olacak bu.

  6 "RAB'be hizmet etmek,

O'nun adını sevmek,

Kulu olmak için O'na bağlanan yabancıları,

Şabat Günü'nü tutan, bayağılaştırmayan,

Antlaşmama sımsıkı bağlı kalan herkesi,

  7 Kutsal dağıma getirip

Dua evimde sevindireceğim.

Yakmalık sunularıyla kurbanları

Sunağımda kabul edilecek,

Çünkü evime 'Bütün ulusların dua evi' denecek."

 8 İsrail'in sürgünlerini toplayan Rab Yahve diyor ki:

"Toplanmış olanlara katmak üzere

Daha başkalarını da toplayacağım."

İsrail'in Kötü Önderleri Yargılanıyor

 9 Ey bütün kır hayvanları,

Ormanda yaşayan bütün hayvanlar,

Yiyip bitirmek için gelin!

  10 İsrail'in bekçileri kördür, hepsi bilgisizdir.

Havlayamayan dilsiz köpekler gibidirler.

Uzanıp düş görürler,

Uykuyu pek severler!

  11 Doymak bilmeyen azgın köpeklere benzerler,

Aklı kıt çobanlar bunlar!

Kendi yollarına döndüler,

Her biri yalnız kendi çıkarını düşünüyor.

  12 Birbirlerine, "Haydi, şarap getirelim,

Bol bol içki içelim!

Yarın da bugün gibi geçecek,

Hatta çok daha iyi olacak" diyorlar.

 


Başlangıç