Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

RAB'bin Çağrısı

55 "Ey susamış olanlar, sulara gelin,

Parası olmayanlar, gelin, satın alın, yiyin.

Gelin, şarabı ve sütü parasız, bedelsiz alın.

  2 Paranızı neden ekmek olmayana,

Emeğinizi doyurmayana harcıyorsunuz?

Beni iyi dinleyin ki iyi olanı yiyesiniz,

Bolluğun tadını çıkarasınız!

  3 "Kulak verin, bana gelin.

Dinleyin ki yaşayasınız.

Ben de sizinle sonsuz bir antlaşma,

Davut'a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir antlaşma yapayım.

  4 Bakın, onu halklara tanık,

Önder ve komutan yaptım.

 5 Tanımadığınız ulusları çağıracaksınız,

Sizi tanımayan uluslar koşa koşa size gelecek.

Tanrınız RAB'den,

İsrail'in Kutsalı'ndan ötürü gelecekler.

Çünkü RAB sizleri yüceltecek."

  6 Bulma fırsatı varken RAB'bi arayın,

Yakındayken O'na yakarın.

  7 Kötü kişi yolunu,

Fesatçı düşüncelerini bıraksın;

RAB'be dönsün, merhamet bulur,

Tanrımız'a dönsün, bol bol bağışlanır.

  8 "Çünkü benim düşüncelerim

Sizin düşünceleriniz değil,

Sizin yollarınız benim yollarım değil" diyor RAB.

  9 "Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse,

Yollarım da sizin yollarınızdan,

Düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir.

  10 Gökten inen yağmur ve kar,

Toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden,

Ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden

Nasıl göğe dönmezse,

  11 Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır.

Bana boş dönmeyecek,

İstemimi yerine getirecek,

Yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır.

  12 Sevinçle çıkacak,

Esenlikle geri götürüleceksiniz.

Dağlar, tepeler önünüzde sevinçle çığıracak,

Kırdaki bütün ağaçlar alkış tutacak.

  13 Dikenli çalı yerine selvi,

Isırgan yerine mersin ağacı bitecek.

Bunlar bana ün getirecek,

Yok olmayan sonsuz bir belirti olacak."

 


Başlangıç