Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

İsrail'in Kurtuluşu

27 O gün RAB Livyatan'ı, o kaçan yılanı,

Evet Livyatan'ı, o kıvrıla kıvrıla giden yılanı

Acımasız, kocaman, güçlü kılıcıyla cezalandıracak,

Denizdeki canavarı öldürecek.

  2 O gün RAB,

"Sevdiğim bağ için ezgiler söyleyin" diyecek,

 3 "Ben RAB, bağın koruyucusuyum,

Onu sürekli sularım.

Kimse zarar vermesin diye

Gece gündüz beklerim.

  4 Kızgın değilim.

Keşke karşıma dikenli çalılar çıksa!

Onların üzerine yürür,

Tümünü ateşe verirdim.

  5 Ya da koruyuculuğuma sarılsınlar,

Barışsınlar benimle,

Evet, benimle barışsınlar."

 6 Yakup soyu gelecekte kök salacak,

İsrail filizlenip çiçeklenecek,

Yeryüzünü meyvesiyle dolduracak.

  7 RAB İsrailliler'i, kendilerini cezalandıranları cezalandırdığı gibi cezalandırdı mı?

Ya da İsrailliler'i başkalarını öldürdüğü gibi öldürdü mü?

  8 RAB onları yargıladı,

Kovup sürgüne gönderdi.

Doğu rüzgarının estiği gün

Onları şiddetli soluğuyla savurdu.

  9 Böylece Yakup soyunun suçu bağışlanacak.

Günahlarından bağışlanmasının sonucu şöyle olacak:

Sunağın taşlarını tebeşir taşı gibi un ufak ettiklerinde

Ne Tanrıça Aşera'yı simgeleyen sütun

Ne de buhur sunağı kalacak.

  10 Surlu kent terk edildi,

Çöl kadar ıssız, sahipsiz bir yurt oldu.

Dana orada otlayıp uzanacak,

Filizlerini yiyip bitirecek.

  11 Kuruyan dalları koparılacak,

Kadınlar gelip bunları yakacaklar.

Çünkü bu halk akıllı bir halk değil.

Bu yüzden onları Yaratan kendilerine acımayacak,

Onlara biçim veren onları kayırmayacak.

  12 Ey İsrailoğulları, o gün RAB gürül gürül akan Fırat Irmağı ile Mısır Vadisi arasında harman döver gibi, sizi birer birer toplayacak.

  13 Evet, o gün büyük bir boru çalınacak; Asur'da yitenlerle Mısır'a sürgün edilenler gelip kutsal dağda, Yeruşalim'de RAB'be tapınacaklar.

 


Başlangıç