Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

RAB'bin Lütuf Yılı

61 Rab Yahve'nin Ruhu üzerimde.

Çünkü yoksullara müjde iletmem için beni O meshetti.

Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için,

Tutsaklara serbest bırakılacaklarını,

Zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını,

RAB'bin lütuf yılını,

Tanrımız'ın öç alacağı günü ilan etmek,

Yas tutanların hepsini avutmak,

Siyon'da yas tutanlara yardım sağlamak

-Kül yerine çelenk,

Yas yerine sevinç yağı,

Çaresizlik ruhu yerine

Onlara övgü giysisini vermek- için

Gönderdi beni RAB.

Öyle ki, RAB'bin görkemini yansıtmak için,

Onlara 'RAB'bin diktiği doğruluk ağaçları' densin.

  4 O zaman eski yıkıntıları yeniden inşa edecek,

Çoktan viraneye dönmüş yerleri yeniden kuracak,

Kuşaklar boyu yıkık kalmış kentleri onaracaklar.

  5 Yabancılar sürülerinizi güdecek,

Irgatınız, bağcınız olacaklar.

  6 Sizlerse RAB'bin kâhinleri,

Tanrımız'ın görevlileri diye çağrılacaksınız.

Ulusların servetiyle beslenecek,

Zenginlikleriyle övüneceksiniz.

  7 Utanç yerine iki kat onur bulacaksınız,

Aşağılanma yerine payınızla sevineceksiniz,

Böylece ülkenizde iki kat mülk edineceksiniz;

Sevinciniz sonsuz olacak.

  8 Çünkü ben RAB adaleti severim,

Nefret ederim soygun ve haksızlıktan[i].

Sözümde durup hak ettiklerini verecek,

Onlarla ebedi bir antlaşma yapacağım.

  9 Soylarından gelenler uluslar arasında,

Torunları halklar arasında tanınacak.

Onları gören herkes

RAB'bin kutsadığı soy olduklarını anlayacak.

  10 RAB'de büyük sevinç bulacağım,

Tanrım'la yüreğim coşacak.

Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi,

Takılarını kuşanmış gelin gibi,

Bana kurtuluş giysisini giydirdi,

Beni doğruluk kaftanıyla örttü.

  11 Toprak filizlerini nasıl çıkartır,

Bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse,

Rab Yahve de doğruluk ve övgüyü

Bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek.

 [i] 61:8. "Soygun ve haksızlıktan" ya da "Soyguncuların getirdiği yakmalık sunulardan"


Başlangıç