Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

Tanrımız'ın Egemenliği

52 Uyan, ey Siyon, uyan, kudretini kuşan.

Ey Yeruşalim, kutsal kent, güzel giysilerini giy.

Çünkü sünnetsizlerle murdarlar

Kapılarından asla içeri girmeyecek artık.

  2 Üzerindeki tozu silk!

Kalk, ey Yeruşalim, tahtına otur,

Boynundaki zinciri çöz,

Ey Siyon, tutsak kız.

  3 RAB diyor ki:

"Karşılıksız satılmıştınız,

Parasız kurtulacaksınız."

  4 Rab Yahve diyor ki:

"Halkım gurbette yaşamak için önce Mısır'a inmişti.

Şimdi de Asurlular onları ezdi.

 5 Halkım boş yere alınıp götürüldü,

Benim burayla ne ilgim kaldı?" diyor RAB,

"Yöneticileri feryat ediyor,

Adıma günboyu sövülüyor" diyor RAB.

  6 "Bundan ötürü halkım adımı bilecek,

O gün, 'İşte ben' diyenin ben olduğumu anlayacak."

  7 Dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir!

O müjdeci ki, esenlik duyuruyor.

İyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor.

Siyon halkına, "Tanrınız egemenlik sürüyor!" diye ilan ediyor.

  8 Dinleyin! Bekçileriniz seslerini yükseltiyor,

Hep birlikte sevinçle haykırıyorlar.

Çünkü RAB'bin Siyon'a dönüşünü gözleriyle görmekteler!

 9 Ey Yeruşalim yıkıntıları,

Hep birlikte sevinçle haykırıp bağırın!

Çünkü RAB halkını avuttu,

Yeruşalim'i fidyeyle kurtardı.

  10 Bütün ulusların gözü önünde

Kutsal kolunu sıvadı,

Dünyanın dört bucağı

Tanrımız'ın kurtarışını görecek.

 11 Çekilin, çekilin, oradan çıkın,

Murdara dokunmayın.

Oradan çıkıp temizlenin,

Ey RAB'be tapınma araçlarını taşıyan sizler!

  12 Aceleyle çıkmayacak,

Kaçıp gitmeyeceksiniz;

Çünkü RAB önünüzden gidecek,

İsrail'in Tanrısı artçınız olacak.

Kulun Acı Çekmesi ve Yücelmesi

  13 Bakın, kulum başarılı olacak;

Üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek.

  14 Birçokları onun karşısında dehşete düşüyor;

Biçmi, görünüşü öyle bozuldu ki,

İnsana benzer yanı kalmadı;

  15 Pek çok ulus ona şaşacak,

Onun önünde kralların ağızları kapanacak.

Çünkü kendilerine anlatılmamış olanı görecekler,

Duymadıklarını anlayacaklar.

 


Başlangıç