Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

Moav Yıkıma Uğrayacak

(Yer. 48:29-36)

15 Moav'la ilgili bildiri:

Moav'ın Ar Kenti bir gecede viraneye döndü, yok oldu,

Moav'ın Kîr Kenti bir gecede viraneye döndü, yok oldu.

  2 Bu yüzden Divon halkı ağlamak için tapınağa,

Tapınma yerlerine çıktı.

Moav halkı, Nevo ve Medeva için feryat ediyor.

Yas tutmak için herkes saçını sakalını kesti.

  3 Çul giyiyorlar sokaklarda,

Damlarda, meydanlarda herkes feryat ediyor,

Gözyaşları sel gibi.

  4 Haykırıyor Heşbon ve Elale,

Sesleri Yahas'a ulaşıyor.

Moav askerleri bu yüzden feryat ediyor,

Yürekleri korku içinde.

  5 Yüreğim sızlıyor Moav için.

Kaçanlar Soar'a, Eglat-Şelişiya'ya ulaştı,

Ağlayarak çıkıyorlar Luhit Yokuşu'ndan,

Horonayim yolunda yıkımlarına ağıt yakıyorlar.

  6 Nimrim suları kuruduğu için otlar sararıp soldu.

Taze ot kalmadı, yeşillik yok artık.

  7 Bu yüzden halk kazanıp biriktirdiği ne varsa,

Kavak Vadisi üzerinden taşıyacak.

 8 Haykırışları Moav topraklarında yankılanıyor,

Feryatları Eglayim'e, Beer-Elim'e dek ulaştı.

 9 Çünkü Dimon suları kan dolu,

Ama başına daha beterini getireceğim.

Moav'dan kaçıp kurtulanların,

Ülkede sağ kalanların üzerine aslan salacağım.

 


Başlangıç