Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

RAB'bin Egemenliği

35 Çöl ve kurak toprak sevinecek,

Bozkır coşup çiğdem gibi çiçeklenecek.

 2 Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak,

Sevincini haykıracak.

Lübnan'ın yüceliği,

Karmel ve Şaron'un görkemi ona verilecek.

İnsanlar RAB'bin yüceliğini,

Tanrımız'ın görkemini görecek.

  3 Gevşek elleri güçlendirin,

Pekiştirin çözülen dizleri.

  4 Yüreği kaygılı olanlara,

"Güçlü olun, korkmayın" deyin,

"İşte Tanrınız geliyor!

Öç almaya, karşılık vermeye geliyor.

Sizi O kurtaracak."

 5 O zaman körlerin gözleri,

Sağırların kulakları açılacak;

 6 Topallar geyik gibi sıçrayacak,

Sevinçle haykıracak dilsizlerin dili.

Çünkü çölde sular fışkıracak,

Irmaklar akacak bozkırda.

  7 Kızgın kum havuza,

Susuz toprak pınara dönüşecek.

Çakalların yattığı yerlerde

Kamış, saz ve ot bitecek.

  8 Orada bir yol, bir anayol olacak,

'Kutsal yol' diye anılacak,

Murdar kişiler geçemeyecek oradan.

O yol kurtulmuş olanların yoludur.

O yolda yürüyenler, bön kişiler de olsa yoldan sapmayacak.

  9 Aslan olmayacak orada,

Yırtıcı hayvan o yola çıkmayacak;

Orada bulunmayacaklar.

Ancak kurtulmuş olanlar yürüyecek o yolda.

  10 RAB'bin fidyeyle kurtardıkları dönecek,

Sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar.

Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak.

Onların olacak neşe ve mutluluk, (coşku ve sevinç )

Üzüntü ve inilti kaçacak.

 


Başlangıç