Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

İsrail'in Kurtuluşu

54 "Ey çocuk doğurmamış kısır kadın,

Sevinç çığlıkları at;

Ey doğum ağrısı tatmamış kadın,

Sevinçle haykır, bağır.

Çünkü terk edilmiş kadının çocukları,

Evli kadının çocuklarından

Fazla olacaktır" diyor RAB.

  2 "Çadırının alanını genişlet,

Perdelerini uzat, çekinme.

Gergi iplerini de uzat, kazıklarını sağlamlaştır.

 3 Çünkü sağa sola yayılacaksın,

Soyundan gelenler ulusları mülk edinecek,

Issız kentlere yerleşecek.

  4 "Korkma, ayıplanmayacaksın,

Utanmayacak, aşağılanmayacaksın.

Unutacaksın gençliğinde yaşadığın utancı,

Dulluk ayıbını artık anmayacaksın.

  5 Çünkü kocan, seni Yaratan'dır.

O'nun adı Her Şeye Egemen Yahve'dir,

İsrail'in Kutsalı'dır seni fidyeyle kurtaran.

O'na bütün dünyanın Tanrısı denir."

  6 Tanrın diyor ki: "RAB seni terk edilmiş,

Ruhu kederli bir kadın,

Genç yaşta evlenip sonra dışlanmış

Bir kadın olarak çağırıyor:

  7 'Bir an için seni terk ettim,

Ama büyük sevecenlikle geri getireceğim.

 8 Bir anlık taşkın öfkeyle senden yüz çevirmiştim,

Ama sonsuz vefayla sana sevecenlik göstereceğim.'"

Seni fidyeyle kurtaran RAB böyle diyor.

 9 "Bu benim için Nuh tufanı gibidir.

Nuh tufanının bir daha yeryüzünü

Kaplamayacağına nasıl ant içtimse,

Sana öfkelenmeyeceğime,

Seni azarlamayacağıma da ant içiyorum.

  10 Dağlar yerinden kalksa, tepeler sarsılsa da

Vefam senin üzerinden kalkmaz,

Esenlik antlaşmam sarsılmaz"

Diyor sana merhamet eden RAB.

  11 "Ey kasırgaya tutulmuş,

Avuntu bulmamış ezik kent!

Taşlarını koyu harçla yerine koyacak,

Temellerini laciverttaşıyla atacağım.

  12 Kale burçlarını yakuttan,

Kapılarını mücevherden,

Surlarını değerli taşlardan yapacağım.

  13 Bütün çocuklarını ben RAB eğiteceğim,

Esenlikleri tam olacak.

  14 Doğrulukla güçlenecek,

Baskıdan uzak olacak, korkmayacaksın.

Dehşet senden uzak kalacak, sana yaklaşmayacak.

  15 Sana saldıran olursa, benden olmadığını bil.

Sana saldıran herkes önünde yenilgiye uğrayacak.

  16 "İşte, kor halindeki ateşi üfleyen,

Amaca uygun silah yapan demirciyi ben yarattım.

Yok etsin diye yıkıcıyı da ben yarattım.

  17 Ama sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak,

Mahkemede seni suçlayan her dili

Suçlu çıkaracaksın.

RAB'be kulluk edenlerin mirası şudur:

Onların doğruluğu bendendir" diyor RAB.

 


Başlangıç