Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

Gerçek Oruç

58 "Avaz avaz bağırın, çekinmeyin,

Sesinizi boru sesi gibi yükseltin;

Halkıma başkaldırılarını,

Yakup soyuna günahlarını bildirin.

  2 Bana her gün danışıyor,

Yollarımı öğrenmekten zevk duyuyorlarmış!

Doğru davranan,

Tanrısı'nın buyruğundan ayrılmayan bir ulusmuş gibi...

Benden adil yargılar diliyor,

Bana yaklaşmaktan zevk alıyorlarmış[i].

  3 Diyorlar ki: 'Oruç tuttuğumuzu neden görmüyor,

Benliğimizi yendiğimizi neden farketmiyorsun?'

"Bakın, oruç tuttuğunuz gün keyfinize bakıyor,

İşçilerinizi eziyorsunuz.

  4 Orucunuz kavgayla, çekişmeyle,

Şiddetli yumruklaşmayla bitiyor.

Bugünkü gibi oruç tutmakla

Sesinizi yükseklere duyuramazsınız.

  5 İstediğim oruç bu mu sanıyorsunuz?

İnsanın benliğini yenmesi gereken gün böyle mi olmalı?

Kamış gibi baş eğip çul ve kül üzerine mi oturmalı?

Siz buna mı oruç, RAB'bi hoşnut eden gün diyorsunuz?

  6 Benim istediğim oruç,

Haksız yere zincire, boyunduruğa vurulanları

Özgür kılmak, tutsakları salıvermek,

Her türlü boyunduruğu kırmak değil mi?

  7 Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi?

Barınaksız yoksulları evinize alır,

Çıplak gördüğünüzü giydirir,

Yakınlarınızdan yardımınızı esirgemezseniz,

  8 Işığınız tan gibi ağaracak,

Çabucak şifa bulacaksınız.

Doğruluğunuz önünüzden gidecek,

RAB'bin yüceliği artçınız olacak.

  9 O zaman yardım çağrılarınıza RAB yanıt verecek,

Feryat ettiğinizde, 'İşte buradayım' diyecek.

"Eğer boyunduruğa, kaba işaretler yapmaya[ii],

Kötücül konuşmalara son verirseniz,

  10 Açlar uğruna kendinizi feda eder,

Yoksulların gereksinimini karşılarsanız,

Işığınız karanlıkta parlayacak,

Karanlığınız öğlen gibi ışıyacak.

  11 RAB her zaman size yol gösterecek,

Kurak topraklarda sizi doyurup güçlendirecek.

İyi sulanmış bahçe gibi,

Tükenmez su kaynağı gibi olacaksınız.

  12 Halkınız eski yıkıntıları onaracak,

Geçmiş kuşakların temelleri üzerine

Yeni yapılar dikeceksiniz.

'Duvardaki gedikleri onaran,

Sokakları oturulacak hale getiren' denecek sizlere.

  13 "Kutsal günümde dilediğinizi yapmaz, Şabat Günü'nü çiğnemezseniz,

Şabat Günü'ne 'Zevkli',

RAB'bin kutsal gününe 'Onurlu' derseniz,

Kendi yolunuzdan gitmez,

Keyfinize bakmayıp boş konulara dalmaz,

O günü yüceltirseniz,

  14 RAB'den zevk alırsınız.

O zaman sizi yeryüzünün yüksek yerlerine çıkarır,

Atanız Yakup'un mirasıyla doyururum."

Çünkü bu sözler RAB'bin ağzından çıktı.

 [i] 58:2. "Bana yaklaşmaktan zevk alıyorlarmış" ya da "Onlara yakın olmamı istiyorlarmış"

[ii] 58:9. "Kaba işaretler yapmak": İbranice "Parmak uzatmak, tehdit etmek, suçlamak" gibi anlamlara da gelebilir


Başlangıç