Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

Babil'e İlişkin Peygamberlik

21 Deniz kıyısındaki çölle ilgili bildiri:

Negev'den fırtınalar nasıl üst üste gelirse,

Çölden, korkunç ülkeden bir istilacı öyle geliyor.

  2 Korkunç bir görüm gördüm:

Hain hainlik etmede,

Harap eden harap etmede.

Ey Elam, saldır! Ey Meday, onu kuşat!

Onun neden olduğu iniltileri sona erdireceğim.

  3 Gördüklerimden ötürü belime ağrı saplandı,

Doğuran kadının ağrıları gibi ağrılar tuttu beni.

Duyduklarımdan sarsıldım,

Gördüklerimden dehşete düştüm.

  4 Şaşkınım, titremeler sardı beni.

Özlediğim alacakaranlık bana korku veriyor artık.

  5 Gördüğüm görümde sofrayı hazırlıyor,

Halıları seriyor, yiyip içiyorlar.

Kalkın, ey önderler, kalkanları yağlayın!

 6 Rab bana dedi ki:

"Git, bir gözcü dik, gördüğünü bildirsin.

  7 Savaş arabalarının,

Atlara, eşeklere, develere binmiş insanların

Çifter çifter geldiğini görünce dikkat kesilsin."

 8 Gözcü[i], "Ey efendim,

Her gün aralıksız gözcü kulesinde duruyor,

Her gece yerimde nöbet tutuyorum" diye bağırdı,

  9 "Bak, savaş arabalarıyla atlılar

Çifter çifter geliyor!"

Sonra, "Yıkıldı, Babil yıkıldı!" diye haber verdi,

"Taptıkları bütün putlar yere çalınıp parçalandı!"

  10 Ey halkım, harman yerinde

Buğday gibi dövülmüş olan halkım!

Her Şeye Egemen RAB'den,

İsrail'in Tanrısı'ndan duyduklarımı

Size bildirdim.

Edom'a İlişkin Peygamberlik

  11 Duma[ii] ile ilgili bildiri:

Biri Seir'den bana sesleniyor:

"Ey gözcü, geceden geriye ne kaldı?

Geceden geriye ne kaldı?"

  12 Yanıtım şöyle: "Sabah olmak üzere,

Ama yine gece olacak.

Soracaksanız sorun, yine gelin."

Arabistan'a İlişkin Peygamberlik

  13 Arabistan'la ilgili bildiri:

Arabistan çalılıklarında geceleyeceksiniz,

Ey Dedan kervanları!

  14 Ey Tema'da oturanlar,

Su getirin, susamışları karşılayın,

Kaçıp kurtulana ekmek verin.

  15 Çünkü onlar kılıçtan, çekilmiş kılıçtan,

Gerilmiş yaydan, çetin çarpışmalardan kaçtılar.

  16 Rab bana şöyle dedi: "Kedar'ın bütün övüncü tam bir yıl sonra sona erecek.

  17 Okçulardan, Kedar savaşçılarından pek az sağ kalan olacak." Bunu söyleyen, İsrail'in Tanrısı RAB'dir.

 [i] 21:8. Kumran ve Süryanice "Gözcü", İbranice "Bir aslan"

[ii] 21:11. "Duma": Edomlular'ın oturduğu yerin doğusunda, Kuzey Arabistan'da bir yer olduğu sanılıyor.  "Sessizlik" anlamına gelir. "Edom" sözcüğünü çağrıştırıyor


Başlangıç