Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

Yeruşalim'e İlişkin Peygamberlik

22 Görüm Vadisi'yle ilgili bildiri:

Gürültü patırtı içinde eğlenen kent halkı,

Ne oldu size, neden hepiniz damlara çıktınız?

Ölenleriniz ne kılıçtan geçirildi,

Ne de savaşta öldü.

  3 Önderleriniz hep birlikte kaçtılar,

Yaylarını kullanmadan tutsak alındılar.

Uzağa kaçtığınız halde ele geçenlerin hepsi tutsak edildi.

  4 Bunun için dedim ki:

"Beni yalnız bırakın, acı acı ağlayayım.

Halkımın uğradığı yıkımdan ötürü

Beni avutmaya kalkmayın."

  5 Çünkü Rab'bin, Her Şeye Egemen Yahve'nin

Görüm Vadisi'nde kargaşa, bozgun

Ve dehşet saçacağı gün,

Duvarların yıkılacağı,

Dağlara feryat edileceği gün geliyor.

  6 Elamlılar sadaklarını sırtlanıp savaş arabalarıyla,

Atlılarıyla geldiler.

Kîr halkı kalkanlarını açtı.

 7 Verimli vadileriniz savaş arabalarıyla doldu,

Atlılar kent kapılarının karşısına dizildi.

  8 RAB'bin Yahuda'yı savunmasız bıraktığı gün

Orman Sarayı'ndaki silahlara güvendiniz.

  9 Davut Kenti'nin duvarlarında

Çok sayıda gedik olduğunu gördünüz,

Aşağı Havuz'da su depoladınız,

  10 Yeruşalim'deki evleri saydınız,

Surları onarmak için evleri yıktınız.

  11 Eski Havuz'un suları için

İki surun arasında bir depo yaptınız.

Ama bunu çok önceden tasarlayıp

Gerçekleştirmiş olan Tanrı'ya güvenmediniz,

O'nu umursamadınız.

  12 Rab, Her Şeye Egemen Yahve

O gün sizi ağlayıp yas tutmaya,

Saçlarınızı kesip çul kuşanmaya çağırdı.

  13 Oysa siz keyif çatıp eğlendiniz,

"Yiyelim, içelim, nasıl olsa yarın öleceğiz" diyerek

Sığır, koyun kestiniz,

Et yiyip şarap içtiniz.

  14 Her Şeye Egemen RAB bana,

"Siz ölene dek bu suçunuz bağışlanmayacak" diye seslendi.

Rab, Her Şeye Egemen Yahve böyle diyor.

Şevna'ya Uyarı

  15 Rab, Her Şeye Egemen Yahve diyor ki:

"Haydi, o kâhyaya,

Sarayın sorumlusu Şevna'ya git ve de ki:

  16 'Burada ne işin var?

Kimin var ki, kendine burada mezar kazdın,

Yüksekte kendine mezar, kayada konut oydun?

  17 Ey güçlü kişi,

RAB seni tuttuğu gibi şiddetle savuracak.

  18 Top gibi evirip çevirip

Geniş bir ülkeye fırlatacak.

Orada öleceksin,

Gurur duyduğun arabaların orada kalacak.

Efendinin evi için utanç nedenisin!

  19 Seni görevden alacak,

Makamından alaşağı edeceğim.

  20 "'O gün Hilkiya oğlu kulum Elyakim'i çağırıp

  21 Senin cüppeni ona giydireceğim.

Senin kuşağınla onu güçlendirip

Yetkini ona vereceğim.

Yeruşalim'de yaşayanlara

Ve Yahuda halkına o babalık yapacak.

  22 Davut'un evinin anahtarını ona teslim edeceğim.

Açtığını kimse kapayamayacak,

Kapadığını kimse açamayacak.

  23 Onu sağlam yere çakılmış çadır kazığı yapacağım,

Ailesi için onur kürsüsü olacak.

  24 Ailenin ağırlığı -soyundan türeyen herkes-

Taslardan kâselere kadar her küçük kap ona asılacak.'"

  25 Her Şeye Egemen RAB diyor ki: "O gün sağlam yere çakılmış kazık yerinden çıkacak, kırılıp düşecek, ona asılan yük de yok olacak." Çünkü RAB böyle diyor.

 


Başlangıç