Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

Mısır'a Güvenmeyin

31 Vay haline yardım bulmak için Mısır'a inenlerin!

Atlara, çok sayıdaki savaş arabalarına,

Kalabalık atlılara güveniyorlar,

Ama İsrail'in Kutsalı'na güvenmiyor,

RAB'be yönelmiyorlar.

  2 Oysa bilge olan RAB'dir.

Felaket getirebilir ve sözünü geri almaz.

Kötülük yapan soya,

Suç işleyenlerin yardımına karşı çıkar.

  3 Mısırlılar Tanrı değil, insandır,

Atları da ruh değil, et ve kemiktir.

RAB'bin eli kalkınca yardım eden tökezler,

Yardım gören düşer, hep birlikte yok olurlar.

 4 Çünkü RAB bana dedi ki:

"Avının başında homurdanan aslan

Bir araya çağrılan çoban topluluğunun

Bağırıp çağırmasından yılmadığı, gürültüsüne aldırmadığı gibi,

Her Şeye Egemen RAB de

Siyon Dağı'nın doruğuna inip savaşacak.

  5 Her Şeye Egemen RAB

Kanat açmış kuşlar gibi koruyacak Yeruşalim'i.

Koruyup özgür kılacak, esirgeyip kurtaracak onu."

 6 Ey İsrailoğulları,

Bunca vefasızlık ettiğiniz RAB'be dönün.

  7 Çünkü hepiniz günahkâr ellerinizle yaptığınız

Altın ve gümüş putları o gün reddedip atacaksınız.

 8 Asur kılıca yenik düşecek,

Ama insan kılıcına değil.

Halkı kılıçtan geçirilecek,

Ama bu insan kılıcı olmayacak.

Kimileri kaçıp kurtulacak,

Gençleri de angaryaya koşulacak.

  9 Asur Kralı[i] dehşet içinde kaçacak,

Önderleri sancağı görünce dehşete kapılacak.

Siyon'da ateşi,

Yeruşalim'de ocağı bulunan RAB söylüyor bunları.

 [i] 31:9. "Asur Kralı": İbranice "Kayası"


Başlangıç