Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

RAB Dünyayı Cezalandıracak

24 İşte RAB yeryüzünü harap edip viraneye çevirecek,

Yeryüzünü altüst edecek,

Üzerinde yaşayanları darmadağın edecek.

 2 Ayrım yapılmayacak;

Ne halkla kâhin arasında,

Ne köleyle efendi arasında,

Ne hizmetçiyle hanım arasında,

Ne alıcıyla satıcı arasında,

Ne ödünç alanla ödünç veren arasında,

Ne faizciyle borç alan arasında.

  3 Dünya tümüyle yağmalanıp viraneye çevrilecek.

Çünkü RAB böyle söyledi.

  4 Dünya kuruyup büzülüyor,

Yeryüzü solup büzülüyor,

Dünyadaki soylular güçlerini yitiriyor.

  5 Dünyada yaşayanlar onu kirletti.

Çünkü Tanrı'nın yasalarını çiğnediler,

Kurallarını ayaklar altına aldılar,

Ebedi antlaşmayı bozdular.

 6 Bu yüzden lanet dünyayı yiyip bitirdi,

Orada yaşayanlar suçlarının cezasını çekiyorlar.

Yaşayanlar bu nedenle yanıyor, pek azı kurtulacak.

  7 Yeni şarabın sonu geldi,

Asmalar soldu,

Bir zamanlar sevinçli olanların hepsi inliyor.

  8 Tefin coşkun sesi kesildi,

Eğlenenlerin gürültüsü durdu,

Lirin coşkun sesi kesildi.

  9 Ezgi eşliğinde şarap içilmiyor artık,

İçkinin tadı içene acı geliyor.

  10 Yıkılan kent perişan durumda,

Kimse girmesin diye her evin girişi kapandı.

  11 İnsanlar şarap özlemiyle sokaklarda bağrışıyor,

Sevinçten eser kalmadı,

Dünyanın coşkusu yok oldu.

  12 Kent viraneye döndü,

Kapıları paramparça oldu.

  13 Çünkü zeytinler dökülsün diye dövülen ağaç nasılsa,

Bağbozumundan artakalan üzümler nasılsa,

Dünyadaki bütün uluslar da öyle olacak.

  14 Sağ kalanlar seslerini yükseltip

Sevinç çığlıkları atacak,

Batıda yaşayanlar RAB'bin büyüklüğü karşısında

Hayranlıkla bağıracak.

  15 Onun için, doğuda yaşayanlar RAB'bi yüceltin,

Deniz kıyısındakiler,

İsrail'in Tanrısı Yahve'nin adını yüceltin.

  16 Dünyanın en uzak köşelerinden ezgiler işitiyoruz:

"Doğru Olan'a övgüler olsun!"

Ama ben, "Bittim, bittim! Vay halime!" dedim,

"Hainler hainliklerini sürdürüyor.

Evet, hainler sürekli hainlik ediyorlar."

  17 Ey dünyada yaşayanlar,

Dehşet, çukur ve tuzak yanıbaşınızda.

  18 Dehşet haberinden kaçan çukura düşecek,

Çukurdan çıkmayı başaran tuzağa düşecek.

Göklerin kapakları açılacak,

Dünyanın temelleri sarsılacak.

  19 Yeryüzü büsbütün çatlayıp yarılacak,

Sarsıldıkça sarsılacak.

  20 Dünya sarhoş gibi yalpalayacak,

Bir kulübe gibi sallanacak,

Başkaldırılarının ağırlığı altında çökecek

Ve bir daha kalkamayacak.

  21 O gün RAB yukarıda, gökteki güçleri

Ve aşağıda, yeryüzündeki kralları cezalandıracak.

  22 Zindana tıkılan tutsaklar gibi

Cezaevine kapatılacak

Ve uzun süre sonra cezalandırılacaklar.

  23 Ayın yüzü kızaracak, güneş utanacak.

Çünkü Her Şeye Egemen RAB Siyon Dağı'nda,

Yeruşalim'de krallık edecek.

Halkın ileri gelenleri

O'nun yüceliğini görecek.

 


Başlangıç