Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

Tanrı Kûş'u Cezalandıracak

18 Kûş ırmaklarının ötesinde,

Kanat vızıltılarının duyulduğu ülkenin vay haline!

  2 O ülke ki, elçilerini

Sazdan kayıklarla Nil sularından gönderir.

Ey ayağına tez ulaklar,

Irmakların böldüğü ülkeye,

Her yana korku saçan halka,

Güçlü ve ezici ulusa,

O uzun boylu, pürüzsüz tenli ulusa gidin!

  3 Ey sizler, dünyada yaşayan herkes,

Yeryüzünün ahalisi!

Sancak dağların tepesine dikilince dikkat edin.

Boru çalınınca dinleyin.

  4 Çünkü RAB bana şöyle dedi:

"Gün ışığında duru sıcaklık gibi,

Hasat döneminin sıcaklığındaki

Çiy bulutu gibi durgun olacak

Ve bulunduğum yerden seyredeceğim."

  5 Bağ bozumundan önce çiçekler düşüp

Üzümler olgunlaşmaya yüz tutunca,

Asmanın dalları bıçakla kesilecek,

Çubukları koparılıp atılacak.

 6 Hepsi dağın yırtıcı kuşlarına,

Yerin yabanıl hayvanlarına terk edilecek.

Yazın yırtıcı kuşlara,

Kışın yabanıl hayvanlara yem olacaklar.

 7 O zaman ırmakların böldüğü ülke,

Her yana korku saçan güçlü ve ezici halk,

O uzun boylu, pürüzsüz tenli ulus,

Her Şeye Egemen RAB'be armağanlar getirecek.

Her Şeye Egemen RAB'bin adını koyduğu

Siyon Dağı'na getirecekler armağanlarını.

 


Başlangıç