Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

64 Ya RAB, adını düşmanlarına duyurmak için

Keşke gökleri yarıp insen!

Dağlar önünde sarsılsa!

Gelişin, ateşin çalıları tutuşturmasına,

Suyu kaynatmasına benzese!

Uluslar senin önünde titrese!

  3 Beklemediğimiz olağanüstü işler yaparak

Yeryüzüne indin, dağlar önünde sarsıldı.

  4 Çünkü kendisine umut bağlayanlar için

Etkin olan tek Tanrı sensin;

Senden başkasını hiç kimse işitmedi,

Hiçbir kulak duymadı, hiçbir göz görmedi.

  5 Doğru olanı sevinçle yapanların,

Senin yollarından yürüyüp seni unutmayanların yardımına koşarsın.

Ama onlara karşı uzun süre günah işlediğimizde öfkelendin.

Nasıl kurtuluruz?

  6 Hepimiz murdar olana benzedik,

Bütün doğru işlerimiz kirli âdet bezi gibi.

Yaprak gibi soluyoruz,

Suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi.

  7 Adınla sana yakaran, sana tutunmak için çaba gösteren yok;

Çünkü bizden yüz çevirdin,

Suçlarımız yüzünden bizi tükettin.

  8 Yine de Babamız sensin, ya RAB,

Biz kiliz, sen çömlekçisin.

Hepimiz senin ellerinin eseriyiz.

 9 Ya RAB, fazla öfkelenme,

Suçlarımızı sonsuza dek anma.

Lütfen bak bize, hepimiz senin halkınız.

  10 Kutsal kentlerin çölleşti,

Siyon çöl oldu,

Yeruşalim viraneye döndü.

  11 Atalarımızın sana övgü sunduğu

Kutsal ve görkemli tapınağımız yandı,

Değer verdiğimiz her yer yıkıntıya döndü.

  12 Bunlara karşın, ya RAB,

Hâlâ kendini tutacak mısın,

Suskun kalıp bize alabildiğine eziyet çektirecek misin?

 


Başlangıç