Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

Sevinç İlahisi

26 O gün Yahuda'da şu ilahi söylenecek:

Güçlü bir kentimiz var.

Çünkü Tanrı'nın kurtarışı

Kente sur ve duvar gibidir.

  2 Açın kentin kapılarını,

Sadık kalan doğru ulus içeri girsin.

 3 Sana güvendiği için

Düşüncelerinde sarsılmaz olanı

Tam bir esenlik içinde korursun.

 4 RAB'be sonsuza dek güvenin,

Çünkü Rab Yahve sonsuza dek kalıcı kayadır.

  5 Yüksekte oturanı alçaltır,

Yüce kenti yıkar,

Yerle bir eder.

  6 O kent ayak altında,

Mazlumların ayakları,

Yoksulların adımları altında çiğnenecek.

  7 Doğru adamın yolu düzdür,

Ey Dürüst Olan, doğru adamın yolunu sen düzlersin.

  8 Evet, ya RAB, ilkelerinin çizdiği yolda sana umut bağladık,

Adın ve ünündür yüreğimizin dileği,

 9 Geceleri canım sana susar,

Evet, içimde ruhum seni özler;

Çünkü senin ilkelerin yeryüzünde oldukça,

Orada oturanlar doğruluğu öğrenir.

  10 Kötüler lütfedilse bile doğruluğu öğrenmez.

Dürüstlüğün egemen olduğu diyarda haksızlık eder,

RAB'bin büyüklüğünü görmezler.

  11 Ya RAB, elin yükseldi, ama görmüyorlar,

Halkın için gösterdiğin gayreti görüp utansınlar.

Evet, düşmanların için yaktığın ateş onları yiyip bitirecek.

  12 Ya RAB, bizi esenliğe çıkaracak sensin,

Çünkü ne yaptıysak hepsi senin başarındır.

  13 Ey Tanrımız Yahve, senden başka efendiler bizi yönetti,

Ama yalnız sana, senin adına yakaracağız.

  14 O efendiler öldü, artık yaşamıyorlar,

Dirilmeyecek onlar.

Çünkü onları cezalandırıp yok ettin,

Anılmalarına son verdin.

  15 Ulusu çoğalttın, ya RAB,

Evet, ulusu çoğalttın ve yüceltildin.

Her yönde ülkenin sınırlarını genişlettin.

  16 Ya RAB, sıkıntıdayken seni aradılar.

Onları terbiye ettiğinde sessizce yakararak içlerini döktüler.

  17 Doğum vakti yaklaşan gebe kadın

Çektiği sancıdan ötürü nasıl kıvranır, feryat ederse,

Senin önünde biz de öyle olduk, ya RAB.

  18 Gebe kaldık, kıvrandık,

Rüzgardan başka bir şey doğurmadık sanki.

Ne dünyaya kurtuluş sağlayabildik,

Ne de dünyada yaşayanları yaşama kavuşturabildik.

  19 Ama senin ölülerin yaşayacak,

Bedenleri dirilecek.

Ey sizler, toprak altında yatanlar,

Uyanın, ezgiler söyleyin.

Çünkü senin çiyin sabah çiyine benzer,

Toprak ölülerini yaşama kavuşturacak.

  20 Haydi halkım, iç odalarınıza girip

Ardınızdan kapılarınızı kapatın,

RAB'bin öfkesi geçene dek kısa süre gizlenin.

  21 Çünkü dünyada yaşayanları

Suçlarından ötürü cezalandırmak için

RAB bulunduğu yerden geliyor.

Dünya üzerine dökülen kanı açığa vuracak,

Öldürülenleri artık saklamayacak.

 


Başlangıç