Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

RAB'den Güvence

41 RAB diyor ki: "Susun karşımda, ey kıyı halkları!

Halklar güçlerini tazelesin,

Öne çıkıp konuşsunlar.

Yargı için bir araya gelelim.

  2 Doğudan adaleti[i] harekete geçiren,

Hizmete koşan kim?

Ulusları önüne katıyor, krallara baş eğdiriyor.

Kılıcıyla toz ediyor onları,

Yayıyla savrulan samana çeviriyor.

  3 Kovalıyor onları,

Ayak basmadığı bir yoldan esenlikle geçiyor.

  4 Bunları yapıp gerçekleştiren,

Kuşakları başlangıçtan beri çağıran kim?

Ben RAB, ilkim; sonuncularla da yine Ben olacağım.

 5 Kıyı halkları bunu görüp korktu.

Dünyanın dört bucağı titriyor.

Yaklaşıyor, geliyorlar.

  6 Herkes komşusuna yardım ediyor,

Kardeşine, 'Güçlü ol' diyor.

  7 Zanaatçı kuyumcuyu yüreklendiriyor,

Madeni çekiçle düzleyen,

'Lehim iyi oldu' diyerek örse vuranı yüreklendiriyor.

Kımıldamasın diye putu yerine çiviliyor.

  8 Ama sen, ey kulum İsrail,

Seçtiğim Yakup soyu,

Dostum İbrahim'in torunları!

  9 Sizleri dünyanın dört bucağından topladım,

En uzak yerlerden çağırdım.

Dedim ki: 'Sen kulumsun, seni seçtim,

Seni reddetmedim.'

  10 Korkma, çünkü ben seninleyim,

Yılma, çünkü Tanrın benim.

Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim;

Doğruluğu sağlayan sağ elimle sana destek olacağım.

  11 Sana öfkelenenlerin hepsi utanacak, rezil olacak.

Sana karşı çıkanlar hiçe sayılıp yok olacak.

  12 Seninle çekişenleri arasan da bulamayacaksın.

Seninle savaşanlar hiçten beter olacak.

  13 Çünkü sağ elinden tutan,

'Korkma, sana yardım edeceğim' diyen Tanrın RAB benim."

  14 "Ey Yakup soyu, toprak kurdu,

Ey İsrail halkı, korkma!

Sana yardım edeceğim" diyor RAB,

Seni fidyeyle kurtaran İsrail'in Kutsalı.

  15 "İşte, seni dişli, keskin, yepyeni bir harman döveni yaptım.

Harman edip ufalayacaksın dağları,

Tepeleri samana çevireceksin.

  16 Onları savurduğunda rüzgar alıp götürecek,

Darmadağın edecek hepsini fırtına.

Sense RAB'de sevinç bulacak,

İsrail'in Kutsalı'yla övüneceksin.

  17 Düşkünlerle yoksullar su arıyor, ama yok.

Dilleri kurumuş susuzluktan.

Ben RAB, onlara yanıt vereceğim,

Ben, İsrail'in Tanrısı, onları bırakmayacağım.

  18 Çıplak tepeler üzerinde ırmaklar,

Vadilerde su kaynakları yapacağım.

Çölü havuza,

Kurak toprağı pınara çevireceğim.

  19 Çölü sedir, akasya,

Mersin ve zeytin ağaçlarına kavuşturacağım.

Bozkıra selvi, köknar

Ve şimşiri bir arada dikeceğim.

  20 Öyle ki, insanlar görüp bilsinler,

Hep birlikte düşünüp anlasınlar ki,

Bütün bunları RAB'bin eli yapmış,

İsrail'in Kutsalı yaratmıştır."

RAB Putlara Karşı

  21 "Davanızı sunun" diyor RAB,

"Kanıtlarınızı ortaya koyun" diyor Yakup'un Kralı,

  22 "Putlarınızı getirin de olacakları bildirsinler bize.

Olup bitenleri bildirsinler ki düşünelim,

Sonuçlarını bilelim.

Ya da gelecekte olacakları duyursunlar bize.

  23 Ey putlar, bundan sonra olacakları bize bildirin de,

İlah olduğunuzu bilelim!

Haydi bir iyilik ya da kötülük edin de,

Hepimiz korkup dehşete düşelim.

  24 Siz de yaptıklarınız da hiçten betersiniz,

Sizi yeğleyen iğrençtir.

  25 Kuzeyden birini harekete geçirdim, geliyor,

Gün doğusundan bana yakaran biri.

Çömlekçinin balçığı çiğnediği gibi,

Önderleri çamur gibi çiğneyecek ayağıyla.

  26 Hanginiz bunu başlangıçtan bildirdi ki, bilelim,

Kim önceden bildirdi ki, 'Haklısın' diyelim?

Konuştuğumuzu bildiren de duyuran da

Duyan da olmadı hiç.

  27 Siyon'a ilk, 'İşte, geldiler' diyen benim.

Yeruşalim'e müjdeci gönderdim.

  28 Bakıyorum, aralarında öğüt verebilecek kimse yok ki,

Onlara danışayım, onlar da yanıt versinler.

  29 Hepsi bomboş, yaptıkları da bir hiç.

Halkın putları yalnızca yeldir, sıfırdır."

 [i] 41:2. "Adalet": Bu sözcük Pers Kralı Koreş'i simgeliyor.  Bkz. 45:1


Başlangıç