Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

Söz Dinlemeyen Halk

30 RAB, "Vay haline bu dikbaşlı soyun!" diyor,

"Benim değil, kendi tasarılarını yerine getirip

Ruhuma aykırı anlaşmalar yaparak

Günah üstüne günah işliyorlar.

  2 Bana danışmadan Firavun'un koruması altına girmek,

Mısır'ın gölgesine sığınmak için oraya gidiyorlar.

 3 Ne var ki, Firavun'un koruması onlar için utanç,

Mısır'ın gölgesine sığınmaları onlar için rezillik olacak.

  4 Önderleri Soan'da[i] olduğu,

Elçileri Hanes'e ulaştığı halde,

  5 Kendilerine yararı olmayan bir halk yüzünden hepsi utanacak.

O halkın onlara ne yardımı ne de yararı olacak,

Ancak onları utandırıp rezil edecek."

 6 Negev'deki hayvanlara ilişkin bildiri:

"Elçiler erkek ve dişi aslanların,

Engereklerin, uçan yılanların yaşadığı

Çetin ve sıkıntılı bir bölgeden geçerler.

Servetlerini eşeklerin sırtına,

Hazinelerini develerin hörgücüne yükleyip

Kendilerine hiç yararı olmayan halka taşırlar.

 7 Mısır'ın yardımı boş ve yararsızdır,

Bu yüzden Mısır'a 'Haylaz Rahav[ii]' adını verdim.

  8 "Şimdi git, söylediğimi onların önünde

Bir levhaya yazıp kitaba geçir ki,

Gelecekte kalıcı bir tanık olsun.

 9 Çünkü o asi bir halk, yalancı bir soy,

RAB'bin yasasını duymak istemeyen bir soydur.

  10 Bilicilere, 'Artık görüm görmeyin',

Görenlere, 'Bizim için doğru şeyler görmeyin,

Bize güzel şeyler söyleyin, asılsız şeyler açıklayın' diyorlar,

  11 'Yoldan çekilin, yolu açın,

Bizi İsrail'in Kutsalı'yla yüzleştirmekten vazgeçin.'"

  12 Bu nedenle İsrail'in Kutsalı diyor ki:

"Madem bu bildiriyi reddettiniz,

Baskıya ve hileye güvenip dayandınız,

  13 Bu suçunuz yüksek bir surda

Sırt veren çatlağa benziyor.

Böyle bir sur birdenbire yıkılıverir.

  14 O, toprak çömlek gibi parçalanacak.

Parçalanması öyle şiddetli olacak ki,

Ocaktan ateş almaya ya da sarnıçtan su çıkarmaya

Yetecek büyüklükte bir parça kalmayacak."

  15 Rab Yahve, İsrail'in Kutsalı şöyle diyor:

"Bana dönüp huzur bulun, kurtulursunuz.

Kaygılanmayın, bana güvenin, güçlü olursunuz.

Ama bunu yapmak istemiyorsunuz.

  16 'Hayır, atlara binip kaçarız' diyorsunuz,

Bu yüzden kaçmak zorunda kalacaksınız.

'Hızlı atlara bineriz' diyorsunuz,

Bu yüzden sizi kovalayanlar da hızlı olacak.

  17 Bir kişinin tehdidiyle bin kişi kaçacak,

Beş kişinin tehdidiyle hepiniz kaçacaksınız;

Dağ başında bir gönder,

Tepede bir sancak gibi kalana dek kaçacaksınız.

  18 "Yine de RAB size lütfetmeyi özlemle bekliyor,

Size merhamet göstermek için harekete geçiyor.

Çünkü RAB adil Tanrı'dır.

Ne mutlu O'nu özlemle bekleyenlere!"

Rab Halkını Kutsayacak

  19 "Ey Yeruşalim'de oturan Siyon halkı,

Artık ağlamayacaksın!

Feryat ettiğinde Rab sana nasıl da lütfedecek!

Feryadını duyar duymaz sana yanıt verecek.

  20 Rab ekmeği sıkıntıyla,

Suyu cefayla verse de,

Öğretmeniniz artık gizlenmeyecek[iii],

Gözünüzle göreceksiniz onu[iv].

  21 Sağa ya da sola sapacağınız zaman,

Arkanızdan, 'Yol budur, bu yoldan gidin'

Diyen sesini duyacaksınız.

  22 Gümüş kaplı oyma putlarınızı,

Altın kaplama dökme putlarınızı

'Murdar' ilan edecek,

Kirli bir âdet bezi gibi atıp

'Defol' diyeceksiniz.

  23 Rab toprağa ektiğiniz tohum için yağmur verecek,

Toprağın ürünü olan yiyecek bol ve zengin olacak,

O gün sığırlarınız geniş otlaklarda otlanacak.

  24 Toprağı işleyen öküzlerle eşekler

Kürekle, yabayla savrulmuş,

Tuzlanmış yem yiyecekler.

  25 Kalelerin düştüğü o büyük kıyım günü

Her yüksek dağda, her yüce tepede

Akarsular olacak.

  26 RAB halkının kırıklarını sardığı,

Vuruşuyla açtığı yaraları iyileştirdiği gün,

Ay güneş gibi parlayacak,

Güneş yedi kat, yedi günün toplam parlaklığı kadar parlak olacak.

RAB Asur'u Cezalandıracak

  27 Bakın, RAB kendisi[v] uzaktan geliyor,

Kızgın öfkeyle kara bulut içinde.

Dudakları gazap dolu,

Dili her şeyi yiyip bitiren ateş sanki.

  28 Soluğu adam boyuna dek yükselmiş taşkın ırmak gibi.

Ulusları elekten geçirecek, değersizleri ayıracak,

Halkların ağzına yoldan saptıran bir gem takacak.

  29 Ama sizler bayram gecesini kutlar gibi

Ezgiler söyleyeceksiniz.

RAB'bin dağına, İsrail'in Kayası'na

Kaval eşliğinde çıktığınız gibi

İçten sevineceksiniz.

  30 RAB heybetli sesini işittirecek;

Kızgın öfkeyle, her şeyi yiyip bitiren ateş aleviyle,

Sağanak yağmurla, fırtına ve doluyla

Bileğinin gücünü gösterecek.

  31 Asur RAB'bin sesiyle dehşete düşecek,

O'nun değneğiyle vurulacak.

  32 RAB'bin terbiye değneğiyle onlara indirdiği her darbeye

Tef ve lir eşlik edecek.

RAB silahlarını savura savura onlarla savaşacak.

  33 Tofet çoktan hazırlandı,

Evet, kral için hazırlandı.

Geniş ve yüksektir odun yığını,

Ateşi, odunu boldur.

RAB kızgın kükürt selini andıran

Soluğuyla tutuşturacak onu.

 [i] 30:4. "Soan": Tanis olduğu sanılıyor

[ii] 30:7. "Rahav": Mısır için takma ad olarak kullanılan Rahav "fırtına" ya da "küstah" anlamına gelir

[iii] 30:20. "Öğretmeniniz artık gizlenmeyecek" ya da "Öğretmenlerinizi artık dışlamayacaksınız"

[iv] 30:20. "Onu" ya da "Onları"

[v] 30:27. "Kendisi": Özgün metin "Adı"


Başlangıç